Telefon: +45 33 32 83 11 (tirsdage) | E-mail: folkevirke@folkevirke.dk | CVR nummer 55704414

2020 Årsberetning Folkevirke

2020 Årsberetning Folkevirke

I årsberetningen kan du læse om den brede vifte af aktiviteter, Folkevirke har haft landet over gennem 2020

Dagsorden - Folkevirke Landsorganisation 2021 

Hele årsberetningen 2020 her

Referat af landsmødet den 27. maj 2021

Skriftlig årsberetning for landsforeningen Folkevirke 
Danske og udenlandske aktiviteter trods Covid 19-begrænsninger

Ingen tvivl om, at 2020 for Folkevirke – lige som for resten af Danmark, ja, resten af verden, har stået i Coronaens tegn. 2020 startede ellers i en optimistisk ånd. Folkevirke havde netop taget hul på et projekt i nordisk regi og havde fået godkendt et par større projekter.

Et par repræsentanter for Folkevirke havde været til projektmøde i Stockholm sammen med partnere fra Finland og Estland. Her skulle der tages hul på et projekt, som var blevet støttet af Nordisk Ministerråd. Mødet forløb godt og gav Folkevirke inspiration til at søge penge til et dansk projekt, hvor den demokratiske vinkel på stemmesedlers udformning skulle sættes til debat.

Folkevirke fik accepteret sin ansøgning under overskriften ”Stemmesedler – magtmiddel eller dokument?”

Folkevirkes tovholdere i projektet – formand Annemarie Balle og næstformand Jeanne Bau-Madsen – nåede lige akkurat ind til både Rigsarkivet og biblioteket på Christiansborg inden Covid 19-restriktionerne lukkede alt ned.

Med de mange fotos på computeren kunne vi gå i gang med at udvælge de mest relevante fotos og finde egnede tekster frem til både den danske og nordiske version af projekterne.

Begge projekter kunne udvikles elektronisk – mange informationer kunne findes på nettet, og møder med de nordiske partnere kunne ske via Skype. Ikke optimale møder, men dog møder, hvor den nødvendige information kunne udveksles.

Da Covid 19-restriktionerne blev lettet lidt i sommermånederne blev der et vindue, så der kunne tages flere foto af danske stemmesedler, ligesom den nordiske udstilling kunne blive præsenteret i Stockholm.

Lige inden nedlukning i Danmark igen slog igennem nåede den danske udstilling og et debatmøde på Askov Højskole at blive gennemført. Flere aftalte debatmøder er blevet udskudt til 2021, og Folkevirke har heldigvis fået forlænget sin projektperiode!

I tiden med nedlukninger har Folkevirke med kontorets leder Birgit von der Recke i spidsen kunnet bruge til at kontakte mulige udstillingssteder – biblioteker, højskoler, medborger- og kulturhuse – for at høre, om de kunne være interesserede i debatmøder og udstillinger i 2021.

De få måneder, hvor det har været muligt at gennemføre møder, har Folkevirke inviteret til debatmøder – det har bl.a. været under overskrifterne ”Ja til engagement – nej til ligegyldighed” og ”Ensomhedens mange ansigter”. Begge forløb har været gode og med fin tilslutning.

I efteråret fik Folkevirke også godkendt et projekt under overskriften ”Den digitale brevkasse”. Et projekt, som passer perfekt ind i en tid med mange møde- og forsamlingsforbud. Alle aktiviteter skal foregå på Facebook, så det kan kun været de folkevirkere, som er involveret i projektets ledelse, som har skullet mødes fysisk få gange til bl.a. planlægningsmøder.

Projektet ”Den digitale brevkasse” har desuden betydet, at Folkevirke har måttet skifte sin Facebook-side ud med en ny. Desværre har det medført, at Folkevirkes mange følgere og venner igen skal kontaktes og blive medlemmer af den nye hjemmeside. På en underside af Folkevirkes hovedside ligger den lukkede gruppe ”Den digitale brevkasse”.

Men lige så godt forløb ikke alle projekter i 2021. Det årlige ”Kvindestemmer” på spillestedet Hotel Cecil kunne desværre ikke gennemføres. Det måtte aflyses med få dages varsel, så det var rigtig ærgerligt for de mange kunstnere, som Folkevirke havde lavet aftaler med. I første omgang forsøgte Folkevirke sig med en udsættelse til september, men det havde desværre heller ingen mulighed for at blive gennemført. Derefter er der sket en udsættelse til 20. marts 2021. Denne dato blev desværre heller ikke mulig. Så den nye dato for Kvindestemmer 21 er den 11. september 2021.

Folkevirke har i årets løb brugt en del tid på at skrive ansøgninger og kontakte netværk i ind- og udland. Der er lange ansøgningsfrister, så indtil nu har vi ikke fået svar på de større ansøgninger, men venter spændt på svarene. Senest er Folkevirke gået i gang med at skrive en ansøgning i NordPlus-regi med partnere fra Estland og Letland.

Økonomi

Økonomisk set er Folkevirke kommet rimeligt igennem 2020. De fleste udgifter har været de samme, mens indtægterne jo ikke har fulgt med i helt samme takt, da mange møder er blevet aflyst. Men som nævnt har Folkevirke haft nogle større projekter, som har kunnet gennemføres og dermed sikret Folkevirke økonomisk overlevelse.

Folkevirke er i kontakt med myndigheder og bevillingsgivere for at sikre accept af udgifter til aflyste projekter og eventuelt en udsættelse af aktiviteter.

Desværre - ingen af de hjælpepakker, som regeringen har givet til erhvervs- og kulturlivet, kan Folkevirke gøre 6 brug af. Folkevirke kan så håbe på, at deltagere i kredse og i kommende projekter stadig vil være aktive folkevirke-brugere!

Langsigtet planlægning

Ved årets start havde Folkevirkes forretningsudvalg planer om at gennemføre nogle større, interne debatter om Folkevirkes fremtidige aktiviteter og muligheder inden for folkeoplysningen. Det skulle være et længerevarende møde i forretningsudvalget, hvor vi kunne sætte os ud over de aktuelle punkter på dagsordenen og sætte det lange lys på. De fleste foreninger står med de samme udfordringer som Folkevirke – økonomien er stram, det kan være svært at skaffe deltagere til alle møder og bestyrelsesarbejdet tiltrækker ikke helt så mange som tidligere. Også antallet af fuldt betalende medlemmer kan af og til give rynker i panden.

Så emner til den debat er der nok af – men tiden med Covid 19-restriktioner har gjort, at mødet ikke har kunnet holdes. Det er forretningsudvalget håb, at det kan gennemføres i løbet af 2021 – og måske med inspiration fra deltagerne på forårets landsmøde!?

Folkevirkes kontor

Folkevirke har gennem hele året kunnet holdes åbent, og kontorets ildsjæl, Birgit von der Recke, har haft travlt – med at planlægge møder, skaffe lokaler, lave aftaler med oplægsholdere og skrive programmer til interesserede – for så bagefter at måtte kontakte de samme personer og fortælle, at Folkevirke må aflyse.

Det har tæret på både kræfter og humør, men heldigvis har der været mange gode oplevelser, så det er med optimisme, at Folkevirke og Folkevirkes kontor går i gang med at planlægge aktiviteter for 2021.

Sidst skal der lyde en tak til det samlede forretningsudvalg for godt og inspirerende samarbejde gennem 2020 – både på de fysiske møder og de elektroniske møder, vi har været nødt til at holde flere gange. Det har givet tekniske udfordringer og sat lidt grænser for ideudviklingen, da debatterne forløber under lidt strammere rammer.

Desuden tak til de myndigheder og fonde, som i årets løb har støttet Folkevirkes arbejde!

På forretningsudvalgets vegne - Annemarie Balle, formand