Telefon: +45 33 32 83 11 (tirsdage) | E-mail: folkevirke@folkevirke.dk | CVR nummer 55704414

Folkevirkes arkiv

Folkevirkes arkiv er fysisk placeret på Håndskriftssamlingen under Det kongelige Bibliotek, mens bøger, hæfter og tidsskifter er på Det kongelige Biblioteks samling

Hovedoversigt over Folkevirkes materiale i Håndskriftssamlingen:

Arkiv

Bladet Folkevirkes årgange 1946-2003 - (Biblioteket har modtaget bladene løbende)

Folkevirkes årsberetninger 1944-2003

Folkevirkes regnskaber 1944-2003

Breve og beretninger fra rejsesekretærer 1946-1948 og 1950-1955

Forretningsudvalgsmøder 1946-1990

6 ringbind: Programmer for kurser og møder i hele landet 1965-1997

Studiekredsmaterialer 1944-1959

Studiekredsmaterialer 1960-1989

Bøger udgivet af Folkevirke 1944-1999 (Biblioteket har modtaget bøgerne løbende)

Grønland og Folkevirke, Læge; Kirstine Ladefogeds tre rejser: 1948, 1949 og 1957

Studiekredsoplæg fra 1944-1959

Studievejledninger til mange danske forfatteres bøger og enkelte udenlandske og andre oplæg.

Borger i Danmark

Familiekundskab

samt bl.a. om: Europæisk samarbejde

Nordisk Udenrigspolitik

Sognet, mennesker og muligheder

Kvindens stilling i det danske samfund

Ansigt til ansigt med virkeligheden 1955

Den lille intolerance 1959-60

Trangsyn og Vidsyn 1959

Folkevirke udgav fra 1944 til 1951 13 små bøger, bl.a.

"Hvad er demokrati?" af Hal Koch.

Alle ligger i en arkivkasse med bogudgivelser fra Folkevirke

1950 "Hvad vil de os?", Læsestykker af kendte danske forfattere, med studievejledning.

Grønland Læge Kirstine Ladefogeds rejser til Grønland.

1948 første rejse

1949 anden rejse

1957 tredje rejse.

Derudover er indlagt bl.a. Folkevirkes grupperejse dertil.

Folkevirke har på grønlandsk udgivet "Den grønlandske kvinde" af Helga og Mikael Gam.

Alle venstre sider på grønlandsk, alle højre sider på dansk

(+ andre, som vi ikke har i arkivet)

Hvad er demokrati? - demukrati sumauna (med dansk resume) 1950 af Frederik Nielsen.

Borger i Grønland - kaladdline inuiakataunel 1950 af Kristoffer Lynge

Kulturtidsskriftet "Folkevirke" Oversigt vedlagt arkivet, som løbende har modtaget kulturtidsskriftet Folkevirke

Folkevirkes blade fra 1946-2003

De to første årgange i Kps.5.

De første årgange havde titlen "I Dag" senere kom bladet til at hedde "Folkevirke" (1951 - )

Bodil Koch var redaktør af de første årgange.

Fra 1951 var Kirsten Lauritzen redaktør.

Fra 1960 var Kate Nors Heilbo redaktør i 25 år

Fra 1985 overtog Annemarie Balle redaktørposten.

Oversigt over indhold af arkiv fordelt på kapsler Kps. De første 7 Kps. i arkivet er ordnet af Birgitte Possing.

Fra Kps.8 og frem er ordnet af Edith Loiborg.

Folkevirkes arkiv blev de første år opbevaret hos Edith Loiborg, Solsortvej 1, 2000 Frederiksberg.

Kps. 1.            Rådhusmødet 1. juni 1945:

                      Indbydelse og fuldstændigt program m. musikindslag etc.

                      Rapport over forarbejdet til Folkevirkes møde i Rådhushallen 1. juni 1945 med flere                       end 1.000 deltagere.

                      Bodil Koch: "Kvinderne og friheden"

                     Talere:

                     Ellen Villemoes, formand for Samvirkende Danske Husholdningsforeninger

                     Nina Andersen, medlem af borgerrepræsentationen

                     Mogens Fog, pr. dr. med

                     H.C. Hansen, finansminister

                     Diverse programmer og udkast til samme til mødet i Rådhushallen.

                     Øvrige breve ang. Rådhusmødet.

                     Diverse

                     Klip presse og blade i mappe med udklip

Kps. 2            Den allerførste tid.

                     Folkevirkes love, vedtægter, formål, fortegnelser over bøger og studiekredse

                     Årsberetninger 1944-46 - 1949 Alle årsberetninger i arkivkasse.

                     Diverse breve samt svar på spørgeskema fra 1945 vedr. valg af kvinder til Folketing.

                     Materiale om støttekredsarbejdet.

                      Materiale om studiekredsarbejdet.

                      Materiale fra aktion for at skaffe rejsesekretærer 1946.

                      Materiale fra aktion for talere og foredragsholdere til Folkevirkes aktiviteter 1946

Kps. 3.            Breve og indbydelser til og fra Folkevirke og Bodil Koch 1944 og 1945

                      Brevarkivet starter med j.nr. 1944/B 31, 10. juni 1944 og går i 1944 til 1944/A 213.

Kps. 4.            Breve til og fra Folkevirke/Bodil Koch 1946-1961.

                      Brevene fra 1946 er sorteret kronologisk, måned efter måned.

                      Brevene fra 1947-1949 sorteret kronologisk.

                      Brevene fra 1950 til og med 1961 er sorteret kronologisk år efter år.

                      Brevene uden år og dato er samlet til sidst.

Kps. 5 .           I dag, Folkevirkes blad nr.1, 1946 - nr. 7-8, 1947.

                      Forarbejder til det første nummer, korrespondance etc.

                      De to første årgange komplet.

                      (Alle årgange derefter er samlet i arkivkasser)

Kps. 6.             Indbydelse til møde for Rigsdagens kvinder, februar 1953.

                      Indbydelsesbrev, svarene fra de indbudte samt kopi af indbydelsesliste.

                      Udskrift om "Møder og kursus ved studiekredskonsulenten, jan. 1953

Kps. 7.            Elin Wägners "Ilden overlever Natten" samt presseklip.

                      Elin Wägners bog

                      Liste med 26 spørgsmål til bogen, formodentlig til studiekreds

                      Liste over bogpakke med kunst, samlet af Bodil Koch.

                      Presseklip om og af Folkevirke/Bodil Koch fra 1960'erne og 1980'erne (+ 4 mapper)

                      (Disse første 7 kps. i arkivet er ordnet af Birgitte Possing i efterår 1997 og

                      pakket i kapsler fra Håndskriftafdelingen, Det kgl. Bibliotek).

                     (Fra Kps.8 og frem er ordnet af Edith Loiborg)

 

Kps. 8.          Breve 1960

Kps. 9.          Breve 1970-79

Kps. 10.        Breve 1980-89

Kps. 11.        Programmer og deltagerlister for ugekurser 1946-1993

Kps. 12.        Folkevirkes jubilæer samt foldere udgivet i årenes løb.

                   Folkevirkes årsberetninger 1944 - 2003

                   Folkevirkes regnskaber 1944 - 2003

                   Breve og beretninger fra rejsesekretærer 1946 - 1948; 1950 - 1055

                   Referater fra forretningsudvalgsmøder 1946 - 1990

                   Ringbind med programmer for kurser og møder i hele landet i perioden

                   1965 - 1997

                   Studiekredsmaterialer fra perioden 1944 - 1959

                   Studiekredsmaterialer 1960 - 1989

                   Brugere og købere af Folkevirkes bøger og materiale

 

Bøger udgivet af Folkevirke  Folkevirke-seriens 13 Grundbøger i studiekredsarbejdet.

Birthe Andrup: BOLIGEN. 1946

Studiekredsbogen om det offentlige og private bolig spørgsmål. Kr. 1,50.

Ejnar Carstensen: FOLKESKOLEN OG DENS BETYDNING. 1947

Håndbog i skole spørgsmål. Med litteraturhenvisninger og studiekreds spørgsmål. Kr. 2,00.

Holger Dahl: KORTFATTET PSYKOLOGI. 1951.

Psykologiens problemer i grundrids. Kr. 4,50.

Knud Gedde: DAGLIGT LIV OG POLITIK. 1945.

En bog der hjælper med til at finde ud af de mange forskellige synspunkter og spørgsmål, der tilsammen danner billedet af hverdagens politik. Kr. 2,75.

Hal Koch: HVAD ER DEMOKRATI? 1945.

Ordet eller Sværdet? Til Angreb og Forsvar. - Grundloven, Grundlovene. - Frihed. - Retten. - Mennesket. - Epilog. - Kr. 3,00.

KVINDERNE OG FOLKESTYRET. 1944. Oversat og bearbejdet ved M. Lowzow og Aagot Lading. Kr. 2,50.

Helge Larsen: POLITISKE GRUNDTANKER. 1948.

Liberalismen og socialismen med grundtræk af den politiske historie. Kr. 2,75

M.A. Lowsow: HVORDAN VÆLGER VI?  1945

Kommunale valg, folketingsvalg og landstingsvalg. Illustreret. Kr. 2,50.

M.A. Lowzow: HVORFOR OG HVORDAN BETALER VI SKAT? 1944.

Bl.a. Rigets økonomi. - Hvad bruges skatten til? - Under hvilken form betales skatterne. Kr. 2,00.

Inger Moe: MODERNE SKOLETANKER OG FORSØGSSKOLER. 1948.

Nye tanker og metoder indenfor skolevæsenet. Kr. 4,00.

Augusta Nielsen: HVAD SKER DER I SOGNE- OG BYRÅD? 1946.

Oversigt over arbejdet i de kommunale råd uden for København. Kr. 2,00.

Grethe Philip: STATEN OG VORE HJEMS ØKONOMI. 1949. Sammenhængen mellem det offentliges økonomi og de enkelte borgeres økonomi. Kr. 4,00.

Astrid Skjoldbo: hvad byens borgere bør vide. 1945.

En redegørelse for alle de opgaver, der henhører under Københavns kommunale forvaltning. kr. 3,00.

Thora Vest: HVAD VIL DE OS. 1950.

Thora Vest: REFLEKSLYS. 1967.

Thora Vest: PRAGTFULDE DAGE. 1970.

"DEN UOPSLIDELIGE SØREN KIERKEGAARD". Samtaler om, hvad Søren Kierkegaard vil os i en øjeblikkelige politiske situation. Af Esther Jensen.

MØDETEKNIK. ved Edith Loiborg. 1966.

HÅNDBOG I STUDIEKREDSLEDELSE. 1986. V/ Aase Boesen og Edith Loiborg.

50 ÅRS JUBILÆUMSBOG 1944-1994 ved Kate Heilbo, Pia Kiørboe og Edih Loiborg.

STUDIEKREDSHÅNDBOG. 1999 ved Jeanne Bau-Madsen.

STUDY CIRCLE . THE WORKSHOP OG DEMOCRACY ved Jeanne Bau-Madsen.

Bøger på grønlandsk  

DEN GRØNLANDSKE KVINDE. 1954 af Helga og Mikael Gam. Alle venstresider er på grønlandsk, mens alle højre sider er på dansk.

(Hvad er demokrati?) DEMOKRATI SUNAUNA? 1950 af Frederik Nielsen. Dansk resume.

(Borger i Grønland) KALAITLINE INUIAKALAUNEK af Kristoffer Lynge

 + et par småbøger, som Folkevirke ikke længere er i besiddelse af.

Studiekredsmaterialer i perioden 1960-1989

"Snak om en ting" 1 og 2

Forslag til 2 x 10 samtaleaftener. 1964-1966.

Kvindeskikkelser i litteraturen. 1965.

Perspektiver i forbindelse med betænkninger og lovforslag.

Båring Højskole-kursus i 1967.

Betænkning om Kulturcentre v/ Edith Loiborg.

"Hvad vil de os? 1950    

"Reflekslys". 1967

"Pragtfulde dage" 1970

Alle tre bøger har Thora Vest som hovedredaktør. Bøgerne er læsestykker af danske forfattere. De blev meget brugt, og der kunne fås studievejledninger.

 I 1957 udgav Folkevirke Den uopslidelige Søren Kierkegaard af Esther Jensen.

Samfundsøkonomi v/ Mette Kofoed Bjørnsen.

En arbejdsmappe om mødeteknik, udarbejdet af Edith Loiborg 1966.