Telefon: +45 33 32 83 11 (tirsdage) | E-mail: folkevirke@folkevirke.dk | CVR nummer 55704414

Om Folkevirke

Kort om Folkevirke

Ved at blive medlem af Folkevirke, er du med til at støtte de mange ildsjæle og folkevirke-brugere, som landet over arrangerer og gennemfører bl.a. studiekredse, møder og temadage. Folkevirkes økonomi hviler på en kombination af økonomisk støtte fra Kulturministeriet, fondsmidler, medlemskontingenter og deltagerbetaling.

Som medlem af Folkevirke får du:

  • Fire numre af kulturtidsskriftet "Folkevirke"
  • Løbende information om aktiviteter i Folkevirke
  • Medlemspris på arrangementer
  • Ret til at få råd og vejledning af Folkevirkes oplysningskonsulent
  • Ret til at arrangere møder - alene eller sammen med andre folkevirke-brugere
  • Glæden ved at være med til at støtte det givende arbejde i Folkevirke.

Folkevirke tilbyder fire typer medlemskab:

  • Folkevirke landsorganisation medlemskab inkl,. kulturtidsskrift "Folkevirke" 400,00 kr.
  • Lokalt medlemskab, som dækker medlemskab alene i en lokal kreds: Bestemmes af den lokale kreds.
  • Abonnement på kulturtidsskriftet "Folkevirke" 210,00 kr.
  • Organisationsmedlemskab: Organisationer og foreninger, som kan bakke op om Folkevirkes formålsparagraf: kr. 400,00