Telefon: +45 33 32 83 11 (tirsdage) | E-mail: folkevirke@folkevirke.dk | CVR nummer 55704414

Internationalt

Folkevirke som international debattør

Folkevirke har gennem den seneste snes år gennemført en række internationale projekter med fokus på den åbne dialog

Folkevirke har gennemført en række internationale projekter i samarbejde med folkeoplysere fra bl.a. Tyskland, Holland, Grækenland, Rumænien, Estland og Italien. Projekterne har haft karakter af både seminarer og EU-støttede projekter, som er løbet over et eller to år. Projekterne har resulteret i flere artikler og enkelte bøger - bl.a. bogen Workshop of Democracy", som er udgivet på både dansk, engelsk, græsk og tysk.

I forbindelse med projekterne har Folkevirke bl.a. udgivet: Bogen "Workshop af Democracy" ◦Særnummer af "Folkevirke". ◦Debatmaterialer om "Kulturel integration" på både dansk, engelsk, spansk og tjekkisk. Det danske materiale kan også downloades som pdf

Debatmaterialet vil senere blive oversat til flere sprog. ◦Debatmaterialer om Hverdagens demokrati" på både dansk, engelsk og fransk. ◦I kulturtidsskriftet "Folkevirke" formidler Folkevirke også internationalt baggrundsmateriale inden for både de sociale, kulturelle og politiske områder.

Baggrundsmaterialet drejer sig bl.a. om storytelling i Tanzania, hvor "Folkevirke" nr. 1 2011 har dette tema, og hvor der er optaget forskellige videoer. Læs mere under menu-punktet Storytelling.

Desuden kan man læse mere om "Kulturel integration" i "Folkevirke" nr. 2 2011, som har hovedtemaet "Kulturmøde".