Telefon: +45 33 32 83 11 (tirsdage) | E-mail: folkevirke@folkevirke.dk | CVR nummer 55704414

Folkevirkes historie

Folkekvirkes historie

Folkevirkes historie Mere end 75 år på den folkeoplysende scene - og stadig med fokus på en åben dialog og inspiration

Folkevirke er grundlagt af Bodil Koch i 1944 som en tværpolitisk oplysningsbevægelse for kvinder, som nu gennem 78 år har arbejdet på at give deltagere de bedst mulige forudsætninger for at tage aktiv del i samfundsdebatten.

bodil-koch

For Folkevirke er det afgørende at være en bevægelse i bevægelse - at tage det som en udfordring at kunne tage nye opgaver op og finde uprøvede måder at gennemføre vores aktiviteter på.

Folkevirkes kerneområder er kulturelle, sociale og politiske emner. Aktiviteterne gennemføres på tværs af alle skel - både aldersmæssige, sociale, kulturelle, politiske og religiøse.

Vi arbejder meget decentralt - så længe aktiviteterne ligger inden for Folkevirkes formålsparagraf og gennemføres i Folkevirkes ånd, kan arrangørerne selvstændigt planlægge lokale møder. Folkevirke er desuden meget åben for forslag til større, landsdækkende møder.

Aktiviteter Folkevirke byder på en vifte af aktiviteter over hele landet.

Nogle bliver centralt planlagt, mens andre planlægges af de enkelte kredse eller interessegrupper.

Hovedsigtet med alle aktiviteter er, at de skal ligge inden for den kulturelle, sociale og politiske folkeoplysning. Desuden er det afgørende, at der er tale om inspirerende og nytænkende aktiviteter, som gennemføres på tværs af alle skel.

Eksempler på Folkevirelige aktiviteter er:

* "Rullende studiekredse", hvor deltagerne rejser i ind - eller udland samtidig med at der gennemføres kurser.

* B/B-lejre, hvor børnebørn og bedsteforældre er sammen om en række aktiviteter i skolernes efterårsferie.

* Temadage, hvor de forskellige debatter gennemføres under et overordnede tema

* Dag- og weekendkurser.

* Eftermiddagsmøder, som typisk kan være debat om et enkelt emne.

 

Læs mere om mulighederne for at deltage i et Folkevirkeligt arrangement under f.eks. punktet "Aktiviteter".

 

På gensyn i Folkevirke!