Telefon: +45 33 32 83 11 (tirsdage) | E-mail: folkevirke@folkevirke.dk | CVR nummer 55704414

Kulturguide Mangfoldighed i Danmark

Kulturguide "Mangfoldighed i Danmark"

Folkevirke har gennem det seneste års tid undersøgt, hvad nydanskere forundres over i det danske samfund. Det er der kommet en kulturguide "Mangfoldighed i Danmark" ud af. Guiden er tænkt som en form for opslagsbog den findes på Dansk, Engelsk og Arabisk.

PDF link Dansk
PDF link 
Engelsk
PDF link 
Arabisk

PDF link Pressemeddelelse

Kulturguiden Mangfoldighed i Danmark kan købes for 25,00 kr. pr. stk. + forsendelse og ekspedition. Den trykte udgave findes på alle tre sprog.

Ved køb af et sæt (dansk, engelsk og arabisk) er prisen 60,00 kr. + forsendelse og ekspedition.

Bestilling på mail folkevirke@folkevirke.dk

Bogen henvender sig til nye medborgere, som kommer til Danmark med en anden kulturel baggrund. Det kan være vanskeligt at finde vej rundt i det danske samfund – aflæse kulturelle koder og normer. Hvis man som tilrejsende i Danmark har et ønske om at blive en aktiv og indflydelsesrig bor - ger i vores demokrati, skal man have selvtil - lid, lyst til at tage fat, være nysgerrig, være kreativ og være i stand til at arbejde sam - men med andre.

Folkevirke ønsker med denne bog at give læserne mod til at kaste sig ud i denne opgave og dermed få en fremtid som glade og tilfredse medborgere i Danmark.

Bogen er blevet til i et samarbejde med flygtningegrupper og sprogskoler landet over. Folkevirke har haft møder med disse grupper flere gange. Ud fra debatterne og forslag fra deltagerne er teksten rettet til, så den bedst muligt dækker nye medborgeres behov.

Bogen er tænkt som en opslagsbog. Efter hvert afsnit er der links, der henviser til ste - der, hvor læseren kan få en mere dybtgående viden om det aktuelle emne.

Bogen er skrevet på et dansk, der er let at læse.

Folkevirke takker Dansk Folkeoplysnings Samråd for økonomisk støtte og dermed for at have gjort denne udgivelse mulig.

København, 2017

Jeanne Bau-Madsen, Folkevirke