Telefon: +45 33 32 83 11 (tirsdage) | E-mail: folkevirke@folkevirke.dk | CVR nummer 55704414

"Folkevirke"

Kulturtidsskriftet "Folkevirke"

Folkevirke udgiver fire gange om året kulturtidsskriftet "Folkevirke"

Kulturtudsskriftet "Folkevirke" "Folkevirke" er et aktuelt tidsskrift, hvor der i hvert nummer stilles skarpt på et udvalgt tema inden for et kulturelt, politisk eller socialt område. Hvert tema belyses fra flest mulige sider, så læseren bagefter har fået en god platform til selv at tage stilling til de spørgsmål, der rejses og også selv har bedre forudsætninger for at tage del i samfundsdebatten.

Temanumrene er også meget velegnede som oplæg til diskussion eller som undervisningsmateriale i studiekredse.

Folkevirke udgiver af og til egentlige debatblade, som udpræget tager sigte på brug i studiekredse.

De trykte udgaver af bladene kan bestilles ved direkte henvendelse til Folkevirkes kontor:

e-mail: folkevirke@folkevirke.dk

De elektroniske udgaver af bladene kan læses i menuen til venstre.

God læselyst!