Telefon: +45 33 32 83 11 (tirsdage) | E-mail: folkevirke@folkevirke.dk | CVR nummer 55704414

2019 Årsberetning Folkevirke

2019 Årsberetning - Folkevirke landsorganisation

I årsberetningen kan du læse om den brede vifte af aktiviteter, Folkevirke har haft landet over gennem 2019

Dagsorden - Folkevirke Landsorganisation 2020 

Hele årsberetningen 2019 her

Referat af landsmødet den 17. april 2020

Skriftlig beretning for Folkevirke for året 2019

Et fejende flot jubilæumsår fyldt med nye ideer

2019 har været et særligt år for Folkevirke – et særlig glædeligt år. 2019 var året, hvor Folkevirke kunne fejre sit 75 års jubilæum. Jubilæet blev markeret på Vartov med deltagelse af folkevirkebrugere fra hele landet. Det blev en flot og givende dag, hvor Folkevirke samtidig kunne præsentere sin nye jubilæumsbog med tilbageblik på de 75 år, der er gået, men også fyldt med visioner for de år, som kommer. Dagen var mere end blot en fejring af et jubilæum – der var plads til debatter, kulturelle indslag og samtaler. Der kom mange forslag frem om, hvordan de næste mange år kan forme sig. Men gennemgående var det, at der i fremtiden også skal lægges vægt på samtalen og det personlige møde som rammer for debatter

om aktuelle og vedkommende emner inden for den sociale, kulturelle og politiske folkeoplysning. Præcis sådan som Folkevirke gør det i dag. Men stadig på en måde, så deltagerne føler sig velkomne og debatterne vedkommende. Som man kan læse i denne fyldige årsberetning med bidrag fra kredse og arrangører landet over, så har aktiviteterne været mange igennem 2019.  På landsplan har Folkevirke gennemført et par større danske projekter, som har fået støtte fra Kulturministeriet – ”Hvorfra kommer forandring” og ”KulturGrammatik”. Begge projekter omtales nærmere i den samlede, skriftlige beretning. Helt overordnet kan jeg her fortælle, at begge projekter flugter med Folkevirkes fokusområder – de sociale, kulturelle og politiske områder.  Folkevirke har samarbejdet om møderne med foreninger, som vi ikke tidligere har været i kontakt med. Alle folkevirkebrugere har været inviteret, men da vi gennem de senere år har haft ekstra pladser, valgte vi i år at udbyde kurser og arrangementer til en større gruppe. Det er altid ærgerligt at have inviteret oplægsholdere og forberedt møder, hvis der så ikke bliver fyldt op på alle pladser.  Ved de nye samarbejder er det lykkedes både at have flere deltagere og dermed også en bredere debat, ligesom det også er lykkedes at få nye vinkler på debatterne, da deltagerne er kommet med meget forskellig baggrund – både aldersmæssigt og kulturelt.

Desuden er projektet ”Hvorfra kommer forandring?” også blevet præsenteret på Kulturmødet på Mors. Her havde Folkevirke inviteret professor Drude Dahlerup til at komme med et oplæg. Arrangementet blev en stor succes med et stuvende fyldt lokale i Monas Hus og interesserede, som lyttede ind gennem de åbne vinduer. Det har været rigtig dejligt at kunne gennemføre dette projekt i så mange forskellige sammenhænge! Et andet område, som landsforeningen Folkevirke har været involveret i er et internationalt projekt om stemmesedlers udformning. Projektet støttes af Nordisk

Ministerråd og koordineres af svenske folkeoplysere, som har hovedkontor i Stockholm. Da Folkevirke i første omgang fik henvendelsen om at være med i projektet, var vi lidt forbeholdne. Vi var usikre på, hvad Folkevirke kunne byde ind med – og om projektet var relevant for os. Vi tog til møde med de øvrige partnere, som foruden Sverige kommer fra Finland og Litauen. Det viste sig, at projektet er meget interessant og tankevækkende og bestemt er noget for Folkevirke. På mødet i Stockholm deltog for Danmark formand Annemarie Balle og næstformand Jeanne Bau-Madsen. Vi kom hjem med rigtig mange ideer til danske aktiviteter og har talt med flere oplægsholdere, som også gerne vil være med til at folde den danske debat ud. Projektet rummer så mange interessante vinkler, at det er besluttet, at det er med udgangspunkt i dette projekt, at Folkevirke i 2020 deltager i både Folkemødet på Bornholm og Kulturmødet på Mors.

Folkevirkes kontor For at sikre god kommunikation til medlemmer og samarbejdspartnere har der i årets løb været travl på Folkevirkes kontor, hvor Birgit von der Recke har sørget for, at alle ender er nået sammen. Der er blevet svaret på mails, sendt post og forespørgsler ud samt sørget for en opdateret hjemmeside, ligesom Birgit von der Recke har sat en masse nye initiativer i gang. Et travlt år, hvor der også har været et jubilæum, der skulle arrangeres med de mange praktiske aftaler, som skulle falde på plads, så jubilæet kunne gennemføres med så stor succes, som tilfældet var. En stor tak til Birgit von der Recke for det uvurderlige arbejde, som hun udfører med stor ildhu og entusiasme!

Økonomi Folkevirke har gennem 2019 har en del aktiviteter, men økonomien er ikke boomet. Folkevirke kommer i år ud med et resultat på stort set det, der er budgetteret med – et lille overskud på knapt 500 kroner. Omsætningen har til gengæld været lavere end budgetteret, og det skyldes primært, at flere af de større, landsdækkende projekter ikke er blevet afsluttet i 2019, men først bliver det i 2020. Det er først i 2020, at man vil kunne bogføre de samlede omsætninger. Desuden betyder det at være

partner og ikke koordinator i et internationalt projekt, at der ikke kan indtægtsføres administrationsomkostninger, men at Folkevirke alene får dækket sine rejseudgifter og aftalte udgifter til fx optagelse af fotografier af forskellige stemmesedler på Rigsarkivet og Folketingets bibliotek. Men set helt overordnet, så kan Folkevirke se tilbage på et år, hvor økonomien fortsat har været inde i en god gænge.

Sidst skal der lyde en stor tak til de offentlige og private fonde, som gennem 2019 har støttet Folkevirkes aktiviteter, projekter og drift!

På gensyn til nye aktiviteter i Folkevirke i 2020!

På forretningsudvalgets vegne Annemarie Balle, formand