Telefon: +45 33 32 83 11 (tirsdage) | E-mail: folkevirke@folkevirke.dk | CVR nummer 55704414

2013 Årsberetning Folkevirke

Årsberetning for Folkevirke 2013

I årsberetningen kan du læse om den brede vifte af aktiviteter, Folkevirke har haft landet over gennem 2013.

Lige siden Folkevirke blev stiftet i 1944, har ”bevægelsen” budt på  inspiration, engagement og glæde. Det afspejler sig tydeligt, når man ser tilbage på tidligere årsberetninger.

Folkevirke, som kan markere sit 70 års jubilæum i 2014, har valgt ikke at markere sit jubilæum en enkelt dag med et enkelt arrangement. I stedet ønsker Folkevirke, at hele 2014 skal være en perlerække af flotte markeringer. En stribe arrangementer, som forhåbentlig kan samle folkevirkere fra hele landet. Som indgang til jubilæumsåret har Folkevirke valgt at udgive et temablad, som gennem en vifte af artikler tegner et billede af den mangfoldighed, som Folkevirke står for og giver et indtryk af nogle af de mange oplevelser og aktiviteter, som Folkevirke gennem årene har stået for.
Folkevirke blev stiftet i 1944 for at sikre især kvinder en bedre platform for at kunne tage del i samfundsdebatten – med fokus på Folkevirkes tre kerneområder: De sociale, kulturelle og politiske områder.

Formålsparagraffen er blevet bibeholdt stort set uændret frem til i dag. Det skyldes bestemt ikke, at ingen har interesseret sig for den. Tværtimod. Det skyldes derimod, at formålet fortsat er aktuelt og nødvendigt. Det oplever folkevirkere landet over hver gang, de byder nye folkevirkere velkommen eller mødes med samarbejdspartnere i ind- og udland.

Folkevirkes formålsparagraf lyder sådan:
”Folkevirke - social - kulturel - politisk oplysning" er en landsdækkende, tværpolitisk oplysningsvirksomhed, grundlagt i 1944. Folkevirkes kerneområder er de sociale, kulturelle og politiske aspekter, som Folkevirke ønsker en forpligtende, åben og fordomsfri dialog om. Folkevirke arbejder på tværs af alle skel - sociale, kulturelle, politiske, geografiske, religiøse og aldersmæssige. Folkevirkes formål er at
bringe nyt initiativ til oplysningsarbejdet. Folkevirke ønsker at fremme en aktiv dialog og derved give deltagerne et bedre fundament for at deltage engageret i den demokratiske proces.

I en tid, hvor mange debatter sker i overskriftsform og tiden er knap, så fordybelse og refleksion kan blive en mangelvare, ja, så er det fantastisk, at Folkevirke eksisterer og giver rum for netop den forpligtende samtale og fordybelsen.

Downlood hele årsberetningen ved klik her