Telefon: +45 33 32 83 11 (tirsdage) | E-mail: folkevirke@folkevirke.dk | CVR nummer 55704414

Folkemøde '13

Folkevirke på Folkemøde '13

Den 15. juni kl. 10 arrangerede Folkevirke under overskriften "Kulturmosaik" et spændende debatmøde på Folkemødet på Bornholm. Her deltog formand for Folkevirke og leder af Bornholms Erindringscenter Jens Rehfeld.

Under overskriften "Kulturmosaik -  en visuel rejse om associationer til dansk kultur" vil Folkevirke tage dig med på en visuel rejse, hvor du ser snapshots, der fortæller om associationer og holdninger til dansk kultur.

Dansk kultur befinder sig i spændingsfeltet mellem forandring og forankring. Ofte svirrer begreber i luften uden at få konkret form. På den baggrund ønsker Folkevirke og Erindringscenter Bornholm med ”Kulturmosaikker” at fremme dialog og videndeling på tværs af generationer, køn og alder.

Erindringscenter Bornholm og Folkevirke ønsker med møderne ”Kulturmosaikker – snapshot af Danmark anno 2013” at lægge op til debat om nogle væsentlige, kulturelle emner. Møderne holdes på Erindringscenter Bornholm, Toldbodgade 1B, Rønne, mandag den 10. juni kl. 17- 20, og på Folkemødet lørdag den 15. juni kl. 10 i Folkeoplysningens telt. På begge møder deltager Jens Rehfeld fra Erindringscenter Bornholm og landsformand for Folkevirke, journalist Annemarie Balle

Med møderne ønsker arrangørerne at komme et spadestik dybere i debatten om, hvilke værdier det danske, multikulturelle samfund rummer og dermed at skabe debat om det, som forankres, og det som forandres. Det skal gøres visuelt med udgangspunkt i et bredt udvalg af fotos – ”Kulturmosaikker” -, som et stort antal personer har taget landet over – bl.a. på Bornholm. Fotografierne tager afsæt i fem hovedområder:

•                    Hvad er typisk dansk?

•                    Hvad er kultur/hverdag?

•                    Hvad er tradition?

•                    Hvad er fællesskab?

•                    Hvad er familie?

Annemarie Balle vil mere generelt lægge op til debat, mens Jens Rehfeld vil sætte fokus på specielt spørgsmålet ”Hvad er fællesskab?”

Målet med møderne er at skabe en positiv dialog mellem generationerne, der giver viden om og forståelse for forskellige traditioner, værdier og kulturelle perspektiver.