Telefon: +45 33 32 83 11 (tirsdage) | E-mail: folkevirke@folkevirke.dk | CVR nummer 55704414

Folkevirke Vesthimmerland

Folkevirke Vesthimmerland

Program for Folkevirke Vesthimmerland efterår 2022 og forår 2023. Velkommen til en række nye, spændende foredrag i sæsonen. Vi glæder os til at se jer igen.

Kære Folkevirkevenner.

Foredragene vil også blive annonceret løbende i store helsides annoncer i ugeaviserne hver 4. uge under overskriften "KULTUR - kulturkalenderen fra Vesthimmerlands Kommunen"  (næste gang bliver uge 37) . 

I den digitale udgave af kulturkalenderen på www.vesthimmerland.dk/oplev-vesthimmerland og på www.kultunaut.dk kan man læse en  mere udførlig beskrivelse af foredragene.

Program efterår 2022/forår 2023 

Info: Det første foredrag finder sted på Kimbrerkroen, Markedsvej 8, 9600 Aars. De øvrige finder sted i Farsø Sognegård, Søvej 3, 9640 Farsø.
Entre til hvert arrangement: 90 kr. inkl. traktement

Mandag den 9. januar 2023, kl. 14.00 – 16.00

Spændinger i Arktis kan skabe en ny kold krig
og gøre Grønland til en farlig legeplads
v/ forfatter Nauja Lynge
Sted: Farsø Sognegård, Søvej 3, 9640 Farsø

Mandag den 6. februar 2023, kl. 14.00 – 16.00
Om astrologi. Hvad er det, og hvad kan det bruges til?
v/ astrolog og sygeplejerske Dorte Ebdrup
Efter foredraget er der generalforsamling.
Sted: Jeppe Aakjærs Vej 27, 9640 Farsø

Mandag den 6. marts 2023, kl. 14.00 – 16.00
Da landbolivet blev en by i provinsen
v/ professor Johannes Nørregaard Frandsen
Foredraget er en del af kulturugen
Sted: Farsø Sognegård, Søvej 3, 9640 Farsø

 

Mandag den 12. september 2022, kl. 19.30
Et ganske særligt par - Bodil og Hal Koch
v/ cand. mag. i historie og engelsk Jørgen Dieckmann Rasmussen
Sted: Kimbrerkroen, Markedsvej 8 9600 Aars

Mandag den 10. oktober 2022, kl. 14.00 – 16.00
Det digitale menneske – menneskeværd i ensomhedens tid
v/ historiker, dr. phil. Michael Böss
Sted: Farsø Sognegård, Søvej 3, 9640 Farsø

Mandag den 31. oktober2022, kl. 14.00 – 16.00
Den nye højskolesangbog. Hvad kom med? Hvad forsvandt?
v/ sanger og organist Anette Kjær.
Sted: Farsø Sognegård, Søvej 3, 9640 Farsø

Mandag den 28. november 2022, kl. 14.00 – 16.00
Vendsyssel, vendelboer, Vagn.
Med Vagn på rejse hjemme og ude.
v/ journalist Vagn Olsen
Sted: Farsø Sognegård, Søvej 3, 9640 Farsø

Folkevirke Vesthimmerland støttes af : Sparekassen Danmark, Vestjysk Bank og Vesthimmerlands Kulturråd

 

Bestyrelsen Folkevirke Vesthimmerland 2021/2022:

Formand: 
Tove Kristensen, 
Hans Egedes Vej 120, 9600 Aars 
Tlf. 98 62 66 10 / 20 87 64 12 
tovekaren120@gmail.com

Næstformand:
Else Thirup,
Gl. Ullitsvej, 9640 Farsø 
Tlf. 23 25 28 17
elsethirup@hotmail.com

Sekretær:
Lone Nørgaard, 
Svoldrupvej 122, Vognsild, 9600 Aars
Tlf. 98 65 82 57 
pelonor122@gmail.com

Kasserer:
Iris Brink Hansen,
Nakkevej 24, Risgårde, 9640 Farsø
hanseniris4@gmail.com
Tlf. 22 87 13 09 / 98 63 60 42

Bestyrelsesmedlem:
Ellen Kahr Thomsen, 
Gl. Blærevej 66, 9600 Aars
kahrthomsen@kahrthomsen.dk
Tlf. 23 62 53 96 / 98 66 62 05

Suppleanter:
Margrethe Dam Hansen,
Gråbølle 15, 9600 Aars 
Tlf. 41 59 33 34

 Revisorer:

Revisor er Ingrid Danielsen  ingrid@helminghus.dk          29 92 58 92

Revisorsuppleant er Jette Hoyer