Herning - "Generalforsamling" 11. marts 2024
Information
 • 11-03-2024 - 11-03-2024
 • 14:00 - 16:00
 • Kirkehuset ved Herning Kirke, Østre Kirkevej 1, 7400 Herning
 • Fri entre og kaffe.

Detaljer

Folkevirke, Herning mandag den 11. marts 2024 kl. 14.00 i Kirkehuset ved Herning kirke
med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
 4. Fastlæggelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag. Herning - Udflugt 15. maj 2024
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Lene Lund (villig til genvalg) Tytte Vestergaard (ønsker ikke genvalg), Birde Lindholm (villig til genvalg)
 7. Valg af revisor. På valg er Anette Bech (villig til genvalg)
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af revisor suppleant
 10. Eventuelt.

Evt. forslag sendes/afleveres skriftligt senest den 4. marts 2024 til formanden Lene Lund,
Emil Resensvej 47, 7400 Herning mail: lene47lund@gmail.com 

Arrangementet er gratis. Folkevirke er vært ved kaffe og kage.

Vi håber mange vil møde op.

Venlig hilsen
Bestyrelsen