Folkevirkes landsmøde i 2023
Information
 • 15-04-2023 - 16-04-2023
 • 14:00 - 15:00
 • Folkevirke, Emma Gads mødelokale 3. sal, Niels Hemmingsens Gade 10, 153 København K
 • Gratis at deltage i Landsmødet, for øvrige arrangementer se priserne ved arrangementerne

Detaljer

Hermed fremsendes en foreløbig dagsorden ifølge vedtægterne for Folkevirkes ordinære landsmøde lørdag den 15. april 2023, kl. 14.00-17.00.
Folkevirke, i Kvindernes Bygning, Emma Gads mødelokale 3. sal, Niels Hemmingsens Gade 10, 11523 København K

Ifølge vedtægterne skal Folkevirke holde landsmøde inden udgangen af april. Det godkendte referat og regnskab skal derefter bruges over for myndigheder og fonde.

Alle folkevirkebrugere er velkomne til arrangementerne, men det er alene medlemmer af Folkevirke, som har betalt kontingent for 2023, som har tale- og stemmeret. Deltagelse i landsmødet er gratis.

Efter et udtalt ønske fra Folkevirkes medlemmer inviteres der til et to dages møde i forbindelse med gennemførelsen af Landsmødet.

Vi har nu fået de sidste arrangementer på plads til Landsmødet med følgende program:

Lørdag den 15. april 2023

Kl. 14.00                  Velkomst med kaffe og kage

Kl. 14.15-17 .00       Landsmøde

          

Kl.18.00                   Fælles middag for egen regning på restaurant Madklubben, Solbjergvej 6, 2000                                             Frederiksberg  (i Frederiksberg Center)  https://www.madklubben.dk/

Kl. 20.00                 Fælles arrangement for egen regning. 
                              Teaterforestilling Jolly Weltschmerz, Riddersalen, Allégade 7-9, 2000 Frederiksberg.                                      Teaterbilletter 225,00 kr.

                               Forestillingen er: En sorthumoristisk musikforestilling om mennesket og verden i krise.
                               Nomineret til Årets Reumert 2022 for bedste musikforestilling. https://riddersalen.dk
   

Søndag den 16. april 2023

Kl. 11.00

Museumsbesøg - Den Hirschsprungske Samling, Stockholmsgade 20, 2100 København Ø,
Rundvisning på særudstillingen af ”Anna Syberg – øjeblikkets skønhed”. For egen regning. Folkevirke får en særpris.
https://www.hirschsprung.dk/ 

Kl. ca. 13.00

Fælles frokost for egen regning
På Cafe Marzano, Lundsgade 7, 2100 København Ø
https://cafemarzano.dk/

Tilmelding til deltagelse i arrangementerne den 15 og 16 april 2023 bedes sendes til folkevirke@folkevirke.dk inden den 3. april 2023

Foreløbig dagsorden for landsmøde

 • Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
 • Mundtlig årsberetning ved formanden – godkendelse af både skriftlig og mundtlig årsberetning.
 • Mundtlig årsberetning for kulturtidsskriftet ”Folkevirke” - godkendelse af både skriftlig og mundtlig årsberetning.
 • Fremlæggelse af revideret regnskab samt budget til godkendelse
 • Fastsættelse af kontingent. Forretningsudvalget foreslår uændret kontingent.
 • Valg af tre forretningsudvalgsmedlemmer. På valg er
  Jeanne Bau-Madsen (er villig til genvalg)
  Tove Hinriksen (er villig til genvalg)
  Katina Rasmussen (er villig til genvalg)

To suppleanter. På valg er:
Ulla Lunde Hansen (er villig til genvalg)
Er vacant, så der ønskes forslag til endnu en suppleant

 • Indkomne forslag. Ingen ved denne udsendelse. Rettidigt indsendte forslag indføjes i den endelige dagsorden.
 • Eventuelt

Alle valg sker ved skriftlig afstemning med almindeligt flertal.

Forslag til kandidater samt forslag til emner, der ønskes behandlet på landsmødet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet.

Venlig hilsen og på gensyn Annemarie Balle,

formand for landsorganisation Folkevirke