Folkevirke Vesthimmerland -  Afholdelse af generalforsamling
Information
  • 07-02-2022 - 07-02-2022
  • 16:30 - 18:30
  • Farsø Sognegård, Søvej 3, 9640 Farsø

Detaljer

Generalforsamling Folkevirke Vesthimmerland holder mandag den 7. februar 2022 kl. 16.30, efter mødet i Farsø Sognegård

Med følgende dagsorden: 

1. Velkomst v/ Tove Kristensen

2. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Bente Saarup

3. Valg af referent 

4. Valg af stemmetællere 

5. Formandens beretning v/ Tove Kristensen 

6. Kassererens beretning med fremlæggelse af regnskab  v/Iris Hansen 

7. Indkomne forslag 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
    På valg er:

  • Else Thirup
  • Tove Kristensen 

9. Valg af to suppleanter

  • Margrethe Dam Hansen
  •  

 10. Valg af revisor

  • Ingrid Danielsen 

11. Valg af revisorsuppleant

  • Jette Høyer 

12. Nyt fra Folkevirke, hovedorganisationen, v/Tove Kristensen 

13. Planlagte arrangementer v/ Tove Kristensen 

14. Eventuelt