Folkevirke Landsorganisation og Amal Hayat Denmark ”Veje mod mere lige muligheder”
Information
  • 07-02-2022 - 07-02-2022
  • 16:00 - 18:00
  • Folkevirke i Emma Gads mødelokale 3. sal, Niels Hemmingsens Gade 10, i København K
  • Fri entre - Du kan deltage i enkelt debatdag eller i alle dagene - det er op til dig.

Detaljer

Amal Hayat Denmark og Folkevirke Landsorganisation vil sammen sættes fokus på ghettolister og de problematikker, som knytter sig til forholdene blandt børn og unge med etniske baggrund. Projektet tænkes gennemført med tre debatmøder og derefter et større, offentligt debatmøde med deltagelse af fagfolk og interessenter. Derefter en evaluering, som skal udbygges i et debathæfte med artikler fra centrale personer i debatten samt opsummering og evaluering. til et spændende arrangement.

På mødet den 7. februar kl. 16-18 er oplægsholderne Fakhra Shaheen, som er UU-vejleder i København, samt folketingsmedlem for socialdemokraterne YildisYalimaz.

Programmet for dagen

16:00-16:15 Intro og præsentationsrunde

16:15-16:45 Sårbare unge, etniske drenge i forhold til at bekæmpe de mønstre, som fastholder børn og unge i et liv med dårlige muligheder og fremtidsudsigter.

16:45-17:15 Unge og udsathed: unges muligheder i ghettoområder og manglende muligheder.

17:15-17:25 Pause

17:25-17:45 Opsummering og drøftelse af risikogrupperne.

17:45-18:00 Afslutning.

Deltagelse i mødet er gratis, men af hensyn til COVID19-restriktioner og øvrige praktiske forhold, er det nødvendigt med forhåndstilmelding til Folkevirke på mail folkevirke@folkevirke.dk

Datoerne for møderne er:
• 7. februar 2022, kl. 16.00-18.00
• 8. marts 2022, kl. 16.00-18.00
• 4. april 2022, kl. 15.00-17.00
• 10. maj 2022, kl. 16.00-19.00

Det er muligt at deltage i en eller flere debatdage – det afhænger helt af den enkeltes kalender.

Debatmøde og et senere udarbejdet debathæfte skal bruges til afsæt for en offentlig høring efter sommerferien samt forslag om praktiske tiltag i udsatte områder.

Projektet tager afsæt i tre af FNs verdensmål:
4: kvalitetsuddannelse,
5: ligestilling mellem kønnene
10: mindre ulighed.
Samlet set bliver det dermed også et afsæt i FNs verdensmål om bæredygtighed.

Med projektet ”Veje mod mere lige muligheder” skal der sættes fokus på ”ghetto ”-begrebet og mindre ulighed.

Med projektet ” Veje mod mere lige muligheder” ønsker Folkevirke at være med til at skabe et oplyst fundament for en åben og fordomsfri debat om børn og unges muligheder i ghettoområder.

Men vi skal turde tale om problemerne og handle derefter: Vi fokuserer især om holdninger og meninger om bl.a. de etniske drenge og om vi giver de drenge en reel chance for at vise, hvem de er og hvad de kan.

De børn har massive psyke-sociale problemstillinger, som ikke kan fjerneres ved at tvangsfjerne de børn.

Med projektet håber Folkevirke ligeledes at kunne være med til at sikre, at alle kan skabe et godt liv med ordentlige forhold, uanset hvilken livsbane, de vælger.
Hvis der skal sættes en stopper for den udvikling, er det vigtigt, at man tør tale om problemerne og handle på dem.