Folkevirke Landsorganisation og Amal Hayat Denmark ”Veje mod mere lige muligheder” (3)
Information
  • 10-05-2022 - 10-05-2022
  • 16:00 - 19:00
  • Emma Gads mødelokale 3. sal i Kvindernes Bygning, Niels Hemmingsens Gade 10, 1153 København K
  • Debatmødet er gratis. Men tilmelding er nødvendig på info@amal.dk eller folkevirke@folkevirke.dk

Detaljer

Debatmøde for fagaktører med kontakt til udsatte unge og deres pårørende

Amal Hayat Denmark og Folkevirke Landsorganisation vil sammen sættes fokus på ghettolister og de problematikker, som knytter sig til forholdene blandt børn og unge med etniske baggrund.

Fokusområde:

Familiesamarbejde om forebygende og afhjælpende indsatser mod dårligee miljøer/bandekriminalitet og radikalisering.

Formål:

Vi ønsker at skabe opmærksomhed på "getto" begrebet og sætte fokus på de unge menesker, der bor i de områder. De vokser op i et parallelsamfund, og skal defor have de bedst mulige opvækstbetingelser for at sikre, at de oplever ligestilling og for at undgå ulighed.

Vi sætter på debatmødet især fokus på de prolematiskker, som knytter sig til det at være barn/ung i et parallelsamfund, og vil gerne have en drøftelse sammen med deltagerne på debatmødet, i forhold til hvordan vi bedst muligt kan hjælpe dem i uddannelsessystemet.

Ligeledes hvordan vi som fagfolk skal arbejde med inklusion af sårbare unge mennesker i et sundt fællesskab for derved at undgå at de bliver tiltrukket i retning mod dårlige miljøer og fællesskaber.

Dette debatmøde er nummer 4 i rækken af debatmøder vi har afholdt, og denne gang vil vi på baggrund af de øvrige 3 debatmøder samle op på hvad der er komme af løsningsforslag indtil nu ift. hvordan vi kan hjælpe de udsatte børn og unge med at få skabt den bedst mulige trivsel og livsvilkår i gode netværk uden mistrivsel, radikalisering oo kriminalitet.

Oplægsholdere:

  • Jan Hoby, Næstformand i LFS (Landsforeningen for Socialpædagoger)
  • Lise Weber Egholm, Tidl. skoleleddr Rämansgade Skole (fra 1995 til 2013)
  • Muhammed Hee, Spccialkonsulent for VINK (Viden og inklusioni København) Københavns Kommune

Debatmødet er gratis. Men tilmelding er nødvendig på info@amal.dk og folkevirke@folkevirke.dk