Folkevirke Landsorganisation og Amal Hayat Denmark ”Veje mod mere lige muligheder” (2)
Information
  • 04-04-2022 - 04-04-2022
  • 16:00 - 18:00
  • Folkevirke i Emma Gads mødelokale 3. sal, Niels Hemmingsens Gade 10, i København K
  • Du kan deltage i enkelt debatdag eller i alle dagene - det er op til dig.

Detaljer

Amal Hayat Denmark og Folkevirke Landsorganisation vil sammen sættes fokus på ghettolister og de problematikker, som knytter sig til forholdene blandt børn og unge med etniske baggrund. Projektet tænkes gennemført med tre debatmøder og derefter et større, offentligt debatmøde med deltagelse af fagfolk og interessenter. Derefter en evaluering, som skal udbygges i et debathæfte med artikler fra centrale personer i debatten samt opsummering og evaluering. til et spændende arrangement.

I Danmark er der generelt en høj grad af tryghed. Der er en grundlæggende respekt for de værdier, som udgør fundamentet for vores demokratiske samfundsform. Vi i Amal Hayat ønsker derfor, at sikre den bedst mulige trivsel og livsvilkår for børn, unge i gode netværker uden mistrivsel, redikalisering og kriminalitet.

På mødet den 4. april 2022 - hvad kan du forvente?

Vi sætter igen fokus på @getto" begrebet, mindre ulighed og ligestilling bland de unge mennesker.

I Danmark er der generlt en høj grad af tryghed. Der er en grundlæggende respekt for de værdier, som udgør fundamentet for vores demoktiske samfundform. 
Vi i Amal Hay og Folkevkre ønsker derfor, at sikre den bedste mulig trivsel og livsvilkår for børn, unge i gode netværker uden mistrivsel, radikalisering og krimalitet

I vores tredje debatmøde vil vi fokusere på forældreansvar kontra samfundets ansvar. Vi vil sætte fokus på hvordan det kan være at næsten hver tredje "indvandrerdreng" ikke består folkeskolens afgangsprøve. Det er et enormt problem, der afspejler grundlæggende [Psykosociale, merginalisering og integrationsmæssige] problemer. De unge skal vokse op med rollemodeller og forældre, der insisterer på, at de skal yde deres bedste i skolen og livet.

Yderligere viser erfaringer, at forældre har en afgørende rolle, når det handler om at hjælpe de unge på vej ud, af et voldeligt, redikaliseret miljø.

samt mulighed for debat.

Debatmødet er gratis. Men tilmelding på:
info@amal.dk eller folkevirke@folkevirke.dk

Oplægsholderne:

  • Birgith Rasmussen fra Integrationshuset Kringlebakken og
  • Ibtisam Abbasi Psykoterapeut og familiebehandler,
 

 

 

 

 

 

Datoerne for møderne er:
Første møde 7. februar 2022, kl. 16.00-18.00
• Andet møde 8. marts 2022, kl. 16.00-18.00
• Tredje møde 4. april 2022, kl. 16.00-18.00
• Fjerde møde den 10. maj 2022, kl. 16.00-19.00

Du kan deltage i enkelt debatdag eller i alle dagene - det er op til dig.

Debatmøde og -hæfte kan senere bruges til afsæt for en offentlig høring og forslag om praktiske tiltag i udsatte områder.

Projektet tager afsæt i tre af FNs verdensmål:
4: kvalitetsuddannelse,
5: ligestilling mellem kønnene
10: mindre ulighed.
Samlet set bliver det dermed også et afsæt i FNs verdensmål om bæredygtighed.

Med projektet ” Veje mod mere lige muligheder” skal der sættes fokus på ”ghetto ”-begrebet, mindre ulighed.

Med projektet ” Veje mod mere lige muligheder” ønsker vi at skabe et oplyst fundament for en åben og fordomsfri debat om børn og unges muligheder i ghettoområder.

Men vi skal turde tale om problemerne og handle derefter: Vi fokuserer især om holdninger og meninger om bl.a. de etniske drenge og om vi giver de drenge en reel chance for at vise, hvem de er og hvad de kan.

De børn har massive psyke-sociale problemstillinger, som ikke kan fjerneres ved at tvangs fjerne de børn. Vi mener, det er vigtigt at bekæmpe de mønstre, som fastholder børn og unge i et liv med dårlige muligheder og fremtidsudsigter. At kunne være med til at sikre, at alle kan skabe et godt liv med ordentlige forhold, uanset hvilken livsbane, de vælger.
Hvis der skal sættes en stopper for den udvikling, er det vigtigt, at vi tør tale om problemerne og handle på det.

Vi skal arbejde konkret ind om ghettoproblematikken.

Vi skal i fællesskabet finde løsninger og hvad er løsningen så???