Folkevirke Landsorganisation og Amal Hayat Denmark ”Veje mod mere lige muligheder” (1)
Information
  • 08-03-2022 - 08-03-2022
  • 16:00 - 18:00
  • Folkevirke i Emma Gads mødelokale 3. sal, Niels Hemmingsens Gade 10, i København K
  • Deltagelse i møderne er gratis, Du kan deltage i enkelt debatdag eller i alle dagene - det er op til dig

Detaljer

Veje mod mere lige muligheder

Amal Hayat Denmark og Folkevirke Landsorganisation vil sætte fokus på ghettolister og de problematikker, som knytter sig til forholdene blandt børn og unge med etnisk baggrund.

Projektet tænkes gennemført med tre debatmøder og derefter et størreoffentligt debatmøde med deltagelse af fagfolk og interessenter.

Derefter en evaluering, som skal udbygges i et debathæfte med artikler fra centrale personer i debatten samt opsummering og evaluering af et spændende arrangement.

Datoer for kommende møder:

• 8. marts 2022 kl. 16.00-18.00
• 4. april 2022 kl. 16.00-18.00
• 10. maj 2022 kl. 16.00-19.00

Alle møder holdes i Kvindernes Bygning i mødelokalet på 3. sal.

Det er muligt at deltage i en eller flere debatdage – det afhænger helt af den enkeltes kalender . Debatmøde og et senere udarbejdet debathæfte skal bruges til afsæt for en offentlig høring efter sommerferien samt forslag om praktiske tiltag i udsatte områder.

Den 8. marts kl. 16-18 er oplægsholderne advokat, formand for Foreningen af Udlændingeretsadvokater Jytte Lindgård og chef for foreningen ”Fisken”, Ena Juhl.

Programmet for dagen
Kl. 16.00-16.15: Intro og præsentationsrunde .
Kl. 16.15-16.45: Om sårbare unge, etniske drenge og bekæmpelse af de mønstre, som fastholder børn og unge i et liv med dårlige muligheder og fremtidsudsigter .
Kl. 16.45-17.15: Unge og udsathed: unges muligheder i ghettoområder og manglende muligheder .
Kl. 17.15-17.25: Pause .
Kl. 17.25-17.45: Opsummering og drøftelse af risikogrupperne .
Kl. 17.45-18.00: Afslutning .

Deltagelse i møderne er gratis, men af hensyn til evt . COVID-19- restriktioner og praktiske forhold er det nødvendigt med forhåndstilmelding til Folkevirke på e-mail: folkevirke@folkevirke.dk

Projektet tager afsæt i tre af FN’s verdensmål:
4: Kvalitetsuddannelse
5: Ligestilling mellem kønnene 
10: Mindre ulighed .

Samlet set bliver det dermed også et afsæt i FN’s verdensmål om bæredygtighed .

Med projektet ”Veje mod mere lige muligheder” skal der sættes fokus på ”ghettobegrebet” og mindre ulighed.

Med projektet ønsker Folkevirke at være med til at skabe et oplyst fundament for en åben og fordomsfri debat om børn og unges muligheder i ghettoområder.
Men vi skal turde tale om problemerne og handle derefter: Vi fokuserer især på holdninger og meninger om bl .a . de etniske drenge, og om vi giver de drenge en reel chance for at vise, hvem de er, og hvad de kan.
Disse børn har massive psykosociale problemstillinger, som ikke kan fjernes ved at tvangsfjerne børnene.

Med projektet håber Folkevirke ligeledes at kunne være med til at sikre, at alle kan skabe et godt liv med ordentlige forhold, uanset hvilken livsbane de vælger.
Hvis der skal sættes en stopper for den udvikling, er det vigtigt, at man tør tale om problemerne og handle på dem. 

Vi skal arbejde konkret ind om ghettoproblematikken.

Vi skal i fællesskabet finde løsninger og hvad er løsningen så???