Telefon: +45 33 32 83 11 (tirsdage) | E-mail: folkevirke@folkevirke.dk | CVR nummer 55704414

"Folkevirke" årgang 2003

Temablad - nr. 1/2003

 Tema: Danmark som elitesamfund

forside-1-03

Introduktion

I dette nummer af Folkevirke har vi - fire RUC-studerende - fået frie hænder til at forme indholdet, og her er så resultatet!

Som borgere i Danmark lever vi i et demokratisk samfund, hvilket som udgangspunkt må betyde, at vi alle har lige rettigheder og muligheder. Alligevel synes nogle at rangere højere i samfundets hierarki end andre.

Ligegyldigt hvilket område vi retter blikket mod, vil der altid være én, der er dygtigere end de andre. I et større perspektiv betyder det, at vi har en elite, og at vi har en bredde.

Afhængig af, hvordan vi anskuer forholdet mellem elite og bredde, vil nogen mene, at dét at vi har en elite er en forudsætning for at bredden "kan gøre sit bedste" - at eliten fremstår som et forbillede, som vi andre søger at leve op til, og som dermed går foran og skaber muligheder for den brede befolkning.

Andre vil mene, at eliten på ingen måde er nødvendig for at bredden kan opnå succes.

Inden for sportsverdenen er det et ofte diskuteret spørgsmål, om elite skaber bredde. Statistikker viser - trods succes på eliteplan -, at idrætsforeningernes medlemstal er dalende. Derfor, hævder nogle, at det ikke er konkurrencelysten, der driver os til at være aktive sportsudøvere, men nærmere fællesskabet i idrætsforeningerne og lysten til at holde kroppen i form.

Andre vil påstå, at konkurrencelysten netop er dét, der driver os!

Inden for kulturområdet diskuterer vi nogenlunde samme problemstilling. Hvilke parametre definerer succes? Og kan man lave en klokkeklar definition på kulturel succes? Er det antallet af besøgende til forestillingen eller udstillingen, er det "værdien" af et bestemt kunstværk, er det mediernes fokus, eller noget helt fjerde der bestemmer, hvorvidt en forestilling eller en udstilling har succes eller ej?

Som følge af omstrukturering, nedskæringer og nye tiltag inden for uddannelsesområdet, kan man på samme måde diskutere, om alle får samme muligheder. Skal vi prioritere at hjælpe de "svage" i uddannelsessystemet, eller bør vi i højere grad prioritere de dygtige?

I dette nummer af Folkevirke vil vi forsøge at stille skarpt på strømningerne inden for kultur, sport og uddannelse, og de forskellige holdninger, der er til spørgsmålet om forholdet mellem elite og bredde.

Thilde Bøving, Julie Mose Entwistle, Charlotte Prætorius og Christian Vangsgaard

Indhold

Hvem skal med i billedet
af Erik Clausen

Danmark som elitesamfund
af Ebbe Lundgaard

Danmark som elitesamfund
af Thilde Bøving og Julie M. Entwistle

Tanker fra hverdagen på en multikulturel skole
af Karen Grønlund

Breddeidræt sikrer eliteidræt
af Christian Vangsgaard

Folkevirkes repræsentantskabsmøde 26. og 27. april

At være sig selv - men ikke sig selv nok 5. april

Samtale i cyberspace

Kriminaliteten i Danmark 22. marts

De multikulturelle ildsjæle 1. marts

Det sker i Folkevirke i de næste måneder
 

Temablad - nr. 2/2003

Tema: Religion og samfund

forside-2-03

Introduktion

Er religion og demokrati foreneligt? Finder man i de hellige skrifter leveregler og beskrivelser af et idealsamfund, som sætter demokratiet ud af spil?

Det er nogle af de spørgsmål, som rejses i disse år, hvor religionen for alvor er kommet frem i debatten. Derfor har Folkevirke valgt at udgive dette temanummer, hvor holdninger til religion, demokrati og samfundsudvikling trækkes op. Der er valgt personer, som fra hvert deres ståsted har klare holdninger til emnet. Tilsammen betyder det, at dette nummer af Folkevirke tegner et spændende billede af livsopfattelser, som i større eller mindre grad bygger på religiøse grundholdninger. Desuden får man som læser et indblik i, hvordan hverdagen påvirkes af religiøse grundholdninger - og dermed også en større forståelse for den mangfoldighed af livsopfattelser, som trives side om side i Danmark.

I bladet kan man også læse om en række større Folkevirke-aktiviteter - både nogle, som er blevet gennemført for nylig og spændende tilbud i de kommende måneder. Det gælder både et møde om aktivt medborgerskab i september og en flyvende og kørende studiekreds til Spanien.

Sidst men ikke mindst: Folkevirkes 60 års jubilæum næste år. Det skal markeres med en flot dag - og et år 2004 med en stribe gode Folkevirkearrangementer.

På gensyn i Folkevirke!

Annemarie Balle


Indhold

At skelne i sammenhængen
af Kirkeminister Tove Fergo

Religion og samfund
af højskolelærer Hans Henningsen

Et rigt liv har mange facetter
af fhv. chefredaktør Lui Beilin

Hvem er vi ?
af journalist og forfatter Knud Vilby

Demokrati kræver ansvarlighed
af Annemarie Balle

Folkevirke fylder 60 år
af Annemarie Balle

Repræsentantskabsmøde 26. og 27. april 2003

Tilbud om foredrag om Japan

Folkevirke mødes i Spanien

Det sker i Folkevirke i de næste måneder
 

Temablad - nr. 3/2003
forside-3-03

Tema: Den intelligente fremtid

Indhold

 
•Ny teknik i hverdagens laboratorier.
•Emballagen som aktiv medspiller.
•Et bud på morgendagens hus - det digitale, intelligente hjem.
•Fremtidens bolig er intelligent.
•To temadage: "Hørte du hvad din T-shirt sagde"
•Findes der fælles, danske værdier?
•Kate Heilbo er død
•Esther Møller er død
•Lasse Trojel er død
•Folkevirke går international
 

Temablad - nr. 4/2003 

Tema: Spanien - et land i fremgang

4-2003 - årgang 58

Indhold

•Spanien - et land i fremgang
•Folkevirke 60 år
•Kirken - et samlingsted for danskere i udlandet
•Dansker som gør en forskel
•Spanske oplevelser
•Folkevirke i Spanien
•Når tiden hugges i småstykker
•Inspirerende dialog med hollændere og rumænere
•Ellen Larsen er død
•Tilde Maagaard er død
•Efterårsferie fyldt med oplevelser