Telefon: +45 33 32 83 11 (tirsdage) | E-mail: folkevirke@folkevirke.dk | CVR nummer 55704414

"Folkevirke" årgang 2001

Temablad - nr. 1/2001

Tema: Hvor går Europa -
og Danmark - hen?

forside-1-01


"En nation må forlise, hvis den søger sin fremtid i fortiden".


Citat af Walter L. Kiep

 

Introduktion

Siden 1972 har mange danskere haft forbehold over for først EF og nu EU. Mange har følt, at beslutningerne i EU tages for langt væk. At der mangler en demokratisk gennemsigtighed, og at for mange beslutninger trækkes ned over hovedet på danskerne frem for først at blive debatteret i en mere vedkommende dialog - tæt på danskernes hverdag.

Op til afstemningen om Nice-aftalen blev det tydeligt, at der i EU-debatten ikke kun er brug for en nøgtern vurdering af facts, men at beslutningerne om et europæisk samarbejde i meget høj grad bygger på politiske prioriteringer.

I dette nummer af Folkevirke trækker en række centralt placerede skribenter de politiske og demokratiske holdninger skarpt op. Selv om de skriver fra meget forskellige ståsteder, er det tydeligt, at alle efterlyser klarere udmeldinger fra de danske vælgere, ligesom der også lægges vægt på mulighederne i både det danske og de europæiske demokratier.

Det er Folkevirkes ønske, at ved at lægge snittet i Europa-debatten anderledes end hidtil, vil flere få lyst til at gå aktivt ind i den.

En god mulighed for at engagere sig i en debat tæt på både Danmark - og Europa - er den torsdag den 29. marts, hvor Folkevirke arrangerer et debatmøde om eftermiddagen på Folkevirke.

På gensyn til dette møde - og til de mange andre møder i Folkevirke, som bliver arrangeret i løbet af året!

Annemarie Balle

Indhold

Demokratiet i Danmark og EU
af formand for Folketinget Ivar Hansen

Der er behov for, at danskerne giver klare bud på fremtidens Europa
af formand for Folketingets europaudvalg, EU-ordfører Claus Larsen-Jensen

Demokrati og dansk europapolitik
af formand for SF Holger K. Nielsen

Danskerne tager demokratiet som en selvfølge
interview af journalist Annemarie Balle

Demokrati i Danmark - og andre europæiske lande
af cand.pæd Jeanne Bau-Madsen

Pia Raug synger i Folkevirke
af journalist Annemarie Balle

Så er girokortene sendt ud
af formand Annemarie Balle

Regionsmøder i Folkevirke

Temablad - nr. 2/ 2001
 

Tema: Litteraturoplevelser.
Den indre film

 forside-2-01

Introduktion

At lade sig opsluge af en god bog er en herlig oplevelse. Man forglemmer sine omgivelser og sætter i stedet gang i den indre film. Litteraturen er kilde til mange nye oplevelser, som kan give inspiration i hverdagen og sætte tanker i gang om emner, man ellers ikke ville have forholdt sig til. Eller som det engang er blevet sagt, at nogle af ens bedste venner er dem, der vender ryggen til en. Et hurtigt øjekast på reolen i ens stue bekræfter da også, at her står mange "gode venner". Folkevirke har i mange år haft studiekredse om litteratur og læsekredse, hvor litteraturen har stået i centrum. Derfor er det også helt i tråd med Folkevirkes aktuelle arrangementer nu at udgive et temablad om litteraturoplevelser. Gennem bladets artikler gives forskellige bud på oplevelser i litteraturen. Forfatteren Christian Jungersen fortæller om sin tilgang til sin meget roste bog "Krat", som man også kan læse et lille uddrag af, mens folkevirker, cand.pæd. Britta Poulsen går i dybden med to forfatterskaber - Knut Hamsun og nobelprismodtageren José Saramago.Desuden bringes et læseeksempel på, hvordan en forfatter vælger at beskrive virkeligheden - om opvæksten mellem to kulturer -, ligesom et par folkevirkere fortæller om de læseoplevelser, de gennem mange år har haft. Med dette nummer af Folkevirke introduceres et nyt layout, som gerne skulle være med til at give større læseglæde - både for nuværende og nye læsere. Som det kan ses, bliver bladets spalter nu også åbnet for annoncer. Et tiltag, som vi håber bliver til fælles glæde.

Litteraturen er kilde til mange nye oplevelser, som kan give inspiration i hverdagen og sætte tanker i gang om emner, man ellers ikke ville have forholdt sig til. Eller som det engang er blevet sagt, at nogle af ens bedste venner er dem, der vender ryggen til en. Et hurtigt øjekast på reolen i ens stue bekræfter da også, at her står mange "gode venner". Folkevirke har i mange år haft studiekredse om litteratur og læsekredse, hvor litteraturen har stået i centrum. Derfor er det også helt i tråd med Folkevirkes aktuelle arrangementer nu at udgive et temablad om litteraturoplevelser. Gennem bladets artikler gives forskellige bud på oplevelser i litteraturen. Forfatteren Christian Jungersen fortæller om sin tilgang til sin meget roste bog "Krat", som man også kan læse et lille uddrag af, mens folkevirker, cand.pæd. Britta Poulsen går i dybden med to forfatterskaber - Knut Hamsun og nobelprismodtageren José Saramago. Desuden bringes et læseeksempel på, hvordan en forfatter vælger at beskrive virkeligheden - om opvæksten mellem to kulturer -, ligesom et par folkevirkere fortæller om de læseoplevelser, de gennem mange år har haft. Med dette nummer af Folkevirke introduceres et nyt layout, som gerne skulle være med til at give større læseglæde - både for nuværende og nye læsere. Som det kan ses, bliver bladets spalter nu også åbnet for annoncer. Et tiltag, som vi håber bliver til fælles glæde.

Annemarie Balle

 

Indhold

At rode i krattet
af forfatteren Christian Jungersen Et uddrag fra "Krat"

Medmenneskelighed og kulturens skrøbelighed
af cand.pæd. Britta Poulsen, Folkevirke i Roskilde

Glæden ved at læse
af Kirsten Andersen, Folkevirke i København

Om at tilhøre en flok at læse bøger sammen med
af Ellen Larsen, Folkevirke i Roskilde

De vilde svaner
af Annemarie Balle

En svanesang
af Pia Paug

Psykologiske dramaer, om Knut Hamsuns ungdomsværker
af cand. pæd. Britta Poulsen, Folkevirke i Roskilde

Respekt er at give det, man gerne selv vil have
af forfatter og freelance journalist Rusby Rashid

Folkevirke i nyt design
af Annemarie Balle


Temablad - nr. 3/2001

Tema: Inspirerende generationstræf

forside-3-01

Introduktion


"Gamle er unge,  der er blevet ældre"

Citat af læge Esther Møller


Der er grund til at kippe med flaget! Folkevirke arrangerer i oktober Bedsteforældre- og Børnebørnlejre for 25 gang. En spændende form for generationstræf, som har givet inspiration og minder for livet til de mange hundrede børn og voksne, som har deltaget i lejrene. Det er tydeligt, at glade deltagere har fortalt andre om deres folkevirke-dage, for lejrene er vokset stødt gennem årene. Her i jubilæumsåret arrangeres 12 lejre - 11 i Danmark og en syd for den dansk-tyske grænse. Flere af lejrene kan melde om fulde huse længe før sommerferien, mens de sidste pladser bliver besat i løbet sensommeren. Lejrenes succes bygger på et forpligtende samvær mellem generationer - og så masser af tid til oplevelser - leg, udflugter i det danske land og tid til gode historier. Et givende samvær, som det kan være svært at få tid til i en travl hverdag, hvor mange timer er skemalagt. I dette nummer af Folkevirke skrives der bl.a. om værdien af denne type samvær, ligesom der naturligt nok også kigges tilbage på de mange spændende oplevelser, der har været i årene, som er gået. God læselyst - og på gensyn på en af Folkevirkes Bedsteforældre- og Børnebørnlejre!

Annemarie Balle

 

Indhold

Til glæde for børn og ældre
Af socialminister Henrik Dam Kristensen

Uger med uvurderlige oplevelser
af Annemarie Balle

Tilfældigt møde blev starten på 25 pragtfulde år
Af Kate Heilbo, Folkevirkes tidligere formand og redaktør

Folkevirke har været fremsynet
af Annemarie Balle

En dag med Jonas
Af Grethe Harsløf

8-køjerums symfonien
Af Grethe Harsløf

Minderige oplevelser som har præget en for livet
Af Anna L. Jensen, folkevirker

Om troen på livet - og hinanden
Af Ellen Larsen, Folkevirke

Mange forberedelser til herlige lejrdage
Af Selma Dyg

Travlhed op til en Bedsteforældre- og Børnebørnlejr
Af næstformand i Folkevirke, Jytte Pedersen

Den moderne familie
Af cand. pæd. Jeanne Bau-Madsen

Glade børn og dejlige oplevelser
Af lejrleder Marie Hansen

Dramatiske lejrdage
Af folkevirker og tidligere lejr-leder Ingrid M. Nielsen

En hilsen fra Johanne og Asger....

Herlige minder og positive oplevelser
Af Lejrleder Ellen Margrethe Severin

På lejrene knyttes der bånd, som holder længe
Af lejrleder Helle Andreasen


 

Temablad - nr. 4 / 2001

Tema: Visioner om en ny grundlov

forside-4-01

Introduktion

Der kan ikke eksistere demokrati uden bestemte regler.
De kan have frihed som indhold, men frihed betyder ikke, at man bevæger sig på den
forkerte side af gaden.

Citat af Indira Gandhi

Morgendagens værdier Vi føler alle, at vi kender den.
Grundloven. Loven er fundamentet for de love og regler, som det danske demokrati bygger på. Men ved et nøjere kig på de 89 paragraffer ser man, at bestemmelser og formuleringer ikke er i takt med den verden, vi i dag lever i. Mange af bestemmelser er da også flere hundrede år gamle, så det er heller ikke overraskende. Det er vel også baggrunden for, at der er et ønske om at forny og modernisere grundloven fra 1953. Folkevirke skyder med dette temanummer debatten om en revision af grundloven i gang. Det første debatmøde har allerede været holdt og den 4. maj 2002 arrangeres der regionale møder i Holstebro, Vejen og Lyngby om grundloven. Her i bladet giver nogle centralt placerede skribenter deres bud på områder, som trænger til en ajourføring. Bud som bl.a. bunder i den udvikling, der ersket i det danske samfund. For at nævne et par vinkler kan man pege på ligestilling, øget globalisering og at Danmark er på vej til at blive et multietnisk samfund, som rummer flere religiøse og sproglige interesser. Folkevirke håber, at debatindlæggene kan give inspiration til en videre dialog og nye bud på, hvad en fremtidig grundlov skal rumme!

Annemarie Balle

 

Indhold

Først former vi grundloven - så former den os
Af europaparlamentariker Bertel Haarder
Grundloven og Demokratiet . mennesket i centrum
Af Lone Dybkjær, medlem af Europa-Parlamentet for Det Radikale Venstre
En mangfoldig og nutidig grundlov
Af Azam Javadi, forkvinde for Rådet for Etniske Minoriteter
Mange bud på en ny grundlov
af Annemarie Balle
Dansk suverænitet og grundloven
Af europaparlamentariker Anne E. Jensen
Kulturmøde som front og bro
Af forsker ved Studieafdelingen og Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig René Rasmussen
Festligt jubilæum for bedsteforældre og børnebørn
af Annemarie Balle
Rammer for samtale
af Annemarie Balle
Mindeord om folkevirker Gudrun Nielsen