Telefon: +45 33 32 83 11 (tirsdage) | E-mail: folkevirke@folkevirke.dk | CVR nummer 55704414

"Folkevirke" årgang 2000

Temablad - nr. 1 / 2000

Tema: Genmad - morgendagens mad eller en skrækvision

forside-1-2000

"Der findes kun et fremskridt - skærpelsen af samvittigheden".

Citat af Thomas Niederreuther
 

Introduktion

Fødevarer er i den grad et emne, der kan få alle følelser frem. Tidligere var det mere et spørgsmål om at blive mæt, senere blev det en intellektuel leg om at sammensætte et udsøgt måltid. I dag drejer det sig om fødevaresikkerhed, dyrevelfærd og holdninger til både økologi og bioteknologi.

Selv de lærde strides om, hvilke argumenter, der skal veje tungest i debatten, og hvilke overordnede linier, man skal afstikke for udviklingen. Det er ikke en debat, hvor alle spørgsmål kan besvares med et ja eller et nej. Der ligger i høj grad politiske holdninger og følelser bag udsagnene - prioriteringer, som ikke altid bliver lagt klart frem i den til tider meget ophedede debat.

I dette nummer af Folkevirke forklarer en række centralt placerede og engagerede skribenter om deres holdninger. De argumenterer for deres synspunkter - og så må læserne hver især vurdere, hvor i debatten de står.

I forlængelse af dette temanummer holder Folkevirke et debatmøde i København om emnet, hvor vi håber, at bladet kan danne en god baggrund for at deltage i debatten.
Mødet holdes den 24. februar kl. 16 - 18 på Folkevirke.

Annemarie Balle

 

Indhold

Gensplejsning - mulighed eller trussel ?
af fødevareminister Henrik Dam Kristensen

Fødevareetik og bioteknologi
af Christian Coff, Center for Etik og Ret

Bioteknologi kan sikre miljørigtig udvikling
af Annemarie Balle

Gensplejsning kræver omtanke -
for naturens og forbrugernes skyld
af præsident Poul Henrik Harritz, Danmarks Naturfredningsforening

Europæere taler mod bedre vidende
af Annemarie Balle

Gensplejset mad - en trussel mod den frie vilje, miljøet og sundheden
af psykoterapeut Tamara Thérèsa Mosegaard og
bibliotekarstuderende Jimmy Straten, begge fra GMO-Kampagnen

Spændende tanker om Bayeux-tapetet
Boganmeldelse af Annemarie Balle

Travlt forår
af Annemarie Balle

Temablad - nr. 2 / 2000

Tema: At være dansker - som flertal og mindretal


forside-2-00

Når en dansker har overvundet det chok,
at ikke alle kan være som en dansker,
finder han udlændinge ganske tiltalende.

Horst Fuchs

Det kan være svært at indkredse, hvad det er at være dansk, og hvad der er typisk dansk. Folk, der har boet i udlandet i mange år, har ofte en klar fornemmelse af, hvad danskhed der. For nogle er det et stykke smørrebrød med sild, mens det for andre er juleaften med et pyntet juletræ og stegt and på bordet. For andre er det de danske sange eller "en typisk dansk tilgang" til en afslappet debat over en kop kaffe. Men for atter andre står tingene knapt så skarpt. Det danske er nemlig meget mere nuanceret. Der er danske drømme om et samfund, som skal udvikle sig, og hvor man ikke udelukkende kan fastholde overleverede værdier til at
karakterisere "det danske", sådan som kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen bl.a. argumenterer for det i dette temanummer af Folkevirke. Nogle af de grupper, som er særligt opmærksomme på, de danske nuancer og på, hvad der bør bevares, er mindretallene - både de, der bor her i landet og de dansksindede, som bor uden for de danske grænser. Det drejer sig bl.a. om den markante radikale politiker Naser Khader, som er en varm fortaler for den nødvendige
dialog på tværs af kulturforskelle og det er det engagerede ægtepar Marie og Karl Otto Meyer, som har talt det danske mindretals sag i Tyskland i mange år. Disse grupper kommer naturligvis til orde i dette temanummer af Folkevirke, og dermed håber jeg, at debatten om "det danske" får den nødvendige bredde og tilpas mange argumenter i en tid, hvor der tales meget om danskhed. Til september arrangerer Folkevirke en "rullende" studiekreds i det dansk-tyske grænseland, hvor nogle af argumenterne uddybes.
På gensyn til nye arrangementer i Folkevirke!
Annemarie Balle
Artikler:

"- det' pæn', Danmark" danske sange og drømme
af kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen

Danmark - et broget foretagende
digt af Benny Andersen

Stil spørgsmål i stedet for blot at gætte
af journalist Annemarie Balle

Livet blandt et mindretal
af forfatteren Marie Meyer og tidl. landdagsmedlem Karl Otto Meyer

Nu drømmer jeg på dansk
af journalist Annemarie Balle

Menneskepligtserklæring
af billedkunstner Flemming Brylle

Enighed om den åbne dør - og internationale profil
af journalist Annemarie Balle

Spændende dage i "Demokratiets værksted"
af Marianne Kofod Pedersen

Socrates udvikler sig
af Annemarie Balle

I begyndelsen
digt af Benny Andersen

 

Temablad - nr. 3 / 2000

 Tema: ØMU - penge og identitet

forside-3-00


Europa er ikke en grønthandlerbutik,
men en politisk opgave

Ludvig Rosenberg

Når man følger den aktuelle debat om ØMU'en og om danskernes vurdering af en fremtid i eller uden for det monetære samarbejde står en ting helt klart. Det er ikke kun facts, der lægges frem. Her er i høj grad tale om politiske og personlige vurderinger og vægtninger af en række forhold.

Sådan som det sker i så mange andre politiske afgørelser, hvor der ikke blot findes en facitliste over, hvordan tingene "skal være".

Som det skrives af flere i dette temanummer, er her tale om en proces og en udvikling af samfundet - ikke en status, hvorefter tingene kan sættes i stå.

I dette temanummer har Folkevirke ønsket dels at give en baggrund for udviklingen i EF/EU og dels samlet en vifte af fagfolk, som fra hvert deres ståsted forklarer deres holdning til en eventuel dansk deltagelse i ØMU'en. De peger bl.a. på væsentlige faktorer i udviklingen og kommer med argumenter, som støtter deres vurderinger.

Her peges på både historiske og politiske argumenter - danske og udenlandske.

Folkevirke er ved at planlægge et debatmøde om emnet, hvor et par af bladets skribenter vil deltage. Tid og sted er endnu ikke helt fastlagt, men spørg på Folkevirkes kontor, som kan give præcise oplysninger.

Annemarie Balle

Artikler:

ØMU'en - resultatet af lang, europæisk udvikling
af Peter Lindvald Nielsen, souschef i Europa-kommissionens repræsentation i Danmark

Identitet og Euro
af historiker Uffe Østergaard

Vi er danskere - og europæere
af adm. direktør Hans Skov Christensen, Dansk Industri

Indflydelse forudsætter engagement
af fødevareminister Ritt Bjerregaard

Danmarks forhold til ØMU'en
- og magtens ubestemmelige karakter
af lektor Martin Marcussen, Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet

Nej tak til ØMU'en
af Jes Lunde, gruppeformand for SF

Tamassi pilluaritsi!
af formand for Folkevirke Annemarie Balle

Besøg i "Demokratiets vugge" og spændende bud på fremtidig dialog
af Marianne Kofod Pedersen og Annemarie Balle

Store oplevelser i internationalt arbejde
af Karen Pihlkjær, Folkevirke

Farvel til Hanne Blom
af Annemarie Balle

Kirsten Andersen 75 år
af Annemarie Balle

Hvad sker der med vores mad? og Flygtningens historie
Boganmeldelser af Annemarie Balle


Temablad - nr. 4 / 2000

Tema: Folkeoplysning - og de nødvendige værdier


Når et samfund ikke har andet
fælles ideal end velstand,
er det bygget på sand.

Everard Green


Folkeoplysning - undervisning - underholdning - nødvendig og engageret værdidebat.

Begreberne er mange, men lykkeligvis er den nye lov om folkeoplysning præget af et dybt ønske om at støtte bestræbelser på at sætte væsentlige emner til debat. At støtte aktiviteter, hvor det er det engagerede samvær og ægte nærvær, der satses på.

Nogle kernebegeber, som Folkevirke siden starten i 1944 har ønsket at have i højsædet.

Men rammerne justeres hele tiden og kravene ændres, ligesom det multikulturelle samfund og den øgede globalisering også skal afspejles i fremtidens folkeoplysning. Derfor har Folkevirke valgt at lade forskellige aktører på folkeoplysningens scene medvirke i dette nummer.

Helt naturligt indleder undervisningsminister Margrethe Vestager med en artikel, hvor hun fremhæver væsentlige ændringer i den nye lov og peger på kerneområder, hun meget gerne ser fremmet. De forpligtende fællesskaber. Samtidig slår hun til lyd for at kvaliteten skal være i top, og at alt ikke er lige godt.

Kommunikationsekspert Anders Rom Dahl ønsker også at fremme en værdidebat og ser gerne, at folkeoplysningen i højere grad giver sig tid til at debattere de begreber, som ikke lader sig måle og veje.

Desuden giver mangeårige medlemmer af Folkevirke deres bud på, hvordan Folkevirke kan udvikle sig - og fortæller om de værdier, de allerede har fået i folkeoplysningen.
På gensyn til det forpligtende samvær i Folkevirke!

Annemarie Balle


Kommentar

Folkeoplysning baserer sig på værdier. Alt er ikke lige godt - vi skal opbygge forpligtende fællesskaber, skriver undervisningsminister Margrethe Vestager.

Synspunkt

Det er vigtigt at få gang i værdidebatten, så vores værdier og holdninger ikke ender som en ren karikatur, påpeger kommunikationsekspert Anders Dahl Rom.

Artikler:


"Dansk folkeoplysning i en globaliseret hverdag"
af undervisningsminister Margrethe Vestager

"Fra elfenbenstårn til europæisk rum for folkeoplysning"
af centerleder Lars Høgh Hansen, Cirius

"Den nødvendige værdidebat"
af Anders Dahl Rom, MindStore Kommunikation

"Folkevirke - et væld af muligheder"
af Ellen Kristiansen, Folkevirke

"Folkevirke giver vigtige udfordringer til den enkelte"
af Karen Pihlkjær, medlem af Folkevirkes forretningsudvalg

"Jeg - en kursist!"
af Anne Nymann, Folkevirke

"Sats på det nordiske samarbejde"
læserbrev af Poul Bjerre, Canada

Folkevirkes nye oplysningskonsulent

"Glade dage og gode minder"
af lejrleder Ellen Margrethe Severin

"Spændende dage med stjernebilleder og bålhygge med stegte æbler"
af lejrleder Bente Kielstoft-Petersen

"Nisser, skovspøgelser og masser af herligt samvær"
af lejrledere Lena og Carl Erik Damgaard Jensen