Telefon: +45 33 32 83 11 (tirsdage) | E-mail: folkevirke@folkevirke.dk | CVR nummer 55704414

"Folkevirke" årgang 1999

Temablad - nr. 1 / 99

Tema: Folkeoplysningens udfordringer

forside-1-99

"Undervisning er nationernes billigste forsvar".

Citat af Edmund Burke

Introduktion

I årtier har den danske folkeoplysning stået som et forbillede for mange nye nationer. I Danmark har alle borgere kunnet tilegne sig viden og kundskaber - også længe før begrebet "livslang læring" kom i fokus.

Som det fremgår af Folkevirkes artikler i dette temanummer, er der fortsat bred opbakning til denne linie.

Men der er forskellige bud på, hvordan de gode intentioner skal udmønte sig. Dels skal der i de kommende år være et større udbytte af de investerede midler - en optimering og effektivisering som i alle andre sektorer. Problemet er blot, hvordan udbyttet måles, da folkeoplysning ikke er noget, der kan vejes og måles. Ej heller puttes i kasser og stilles på hylder.

Folkeoplysningen står også over for udfordringer, når det gælder metoder og midler. I de seneste år har bl.a. Internettet udviklet sig overraskende hurtigt og dermed givet os alle direkte - og let - adgang til masser af informationer. Derfor gælder det nu om at omdanne de mange informationer til viden. Her har folkeoplysningen en stor rolle at spille.

Den danske folkeoplysning er under en nødvendig forandring. Det er vigtigt, at flest mulige tager del i den aktuelle debat - og også at folkeoplysere giver deres holdninger til kende, så dansk folkeoplysning fortsat kan virke som inspirator for andre - og vigtigst af alt: At den danske folkeoplysning kan være med til at give en solidt fundament for den demokratiske proces.

Annemarie Balle

Indhold

Folkeoplysning på vej ind i det næste årtusinde
af undervisningsminister Margrethe Vestager

Folkeoplysning og den demokratiske kultur
af rektor Arne Carlsen, Nordens Folkliga Akademi

Folkeuniversitetet - folkets universitet
af lektor, cand.psych. Gudrun Aspel, Skærum Mølle

Den nødvendige inspiration
af formand for Folkevirke Annemarie Balle

Behov for mere klare afgrænsninger
af journalist Annemarie Balle

Temablad - nr. 2 / 99

Tema: Betaler kvinderne prisen ?

forside-2-99

"Livet er som en kop te.  Jo mere lidenskabeligt vi drikker, des hurtigere når vi bunden".

Citat af J. M. Barrie, skotsk forfatter

I slutningen af april lagde Folkevirke op til en debat om kvinders levevilkår og spurgte på en konference bl.a. om det er kvinderne, der betaler prisen?

Statistikkerne taler deres tydelige sprog. Danske kvinders levealder falder sammenlignet med alderen i de lande, vi traditionelt sammenligner os med. Ser man danske kvinders liv i et globalt perspektiv, ser det også skidt ud. Både hvad angår levealder og livskvalitet.

Temaet er ekstra aktuelt netop nu, hvor regeringen har spillet ud med en rapport om statens prioriteringer af sundhedsvæsenet. Noget af forklaringen på danskernes dalende sundhed er vores livsstil - at vi kort sagt ryger og drikker for meget og motionere for lidt. Men andre faktorer spiller også ind - f.eks. forurening.

Men hvad kan vi selv gøre? - og skal vi overhovedet gøre noget for at blive sundere og ældre?

Man skal måske passe på ikke at bruge hele livet på at forsøge at bevare det - og i stedet leve det, mens man har det, for at bruge en let omskrivning af et af Piet Heins gruk.

Det er i høj grad spørgsmål om personlige valg iblandet de valg, som omgivelserne påtvinger en - f.eks. miljøet, forureningen, påtvungen stress og nedslidning på arbejdet.

Men før man selv kan vælge, må man give sig tid til eftertanke og overveje sine valgmuligheder. Det er Folkevirkes håb at dette blads artikler kan sætte fokus på nogle af de væsentligste områder, som kræver en ekstra eftertanke.

Annemarie Balle

Indhold

Hvad kommer det os ved?
af Eva Arnvig, chef for UNDP's nordiske kontor i Danmark

Lev dansk - dø ung
af folketingsmedlem Karen J. Klint

Stresset livsstil og en hverdag med rygning
af speciallæge Karen Helweg-Larsen

Hvordan er kvinders liv i Danmark?
af mag.scient.soc. Lisbeth B. Knudsen

Hvorfor dør vi så meget tidligere?
af praktiserende læge Nina Saxe

Temablad - nr. 3 / 99

Tema: Konflikter

forside-3-99

"Menneskeheden må gøre en ende på krigen,
ellers vil krigen gøre en ende på menneskeheden".

John F. Kennedy

Introduktion

Verden over er der mange blodige konflikter. Sådan har det været i mange år. Nyt er det, at de blodige konflikter rykker tættere på de danske grænser - og at vi som danskere tager del i fredsbevarende aktioner langt fra egne nationale grænser.

Globaliseringen har hermed fået et helt konkret indhold, sådan som forsvarsminister Hans Hækkerup bl.a. kommer ind på det i sin artikel i dette temanummer af Folkevirke.

I en tid, hvor konflikterne blusser mange steder, er det i øvrigt interessant at se nærmere på årsagerne. Ofte viser det sig, at der er tale om konflikter, som udspringer af forhold, hvor mindretal føler sig sat uden for indflydelse. Her kan bl.a. forholdene i det dansk-tyske grænseland være til inspiration til, hvordan man - trods forskelle - kan leve fredeligt side om side.

Men også nye veje i arbejdet med konfliktløsning er interessante at studere nærmere. Forfatteren Toni Liversage fortæller om de metoder "Kvinder i Sort" med gode resultater har benyttet sig af, men en amerikansk freds- og konfliktforsker lancerer et nyt begreb: "Følelsesformuldning. En metode, hvor negative og fjendtlige holdninger forvandles til konstruktive og positive følelser. Hun trækker en parallel til den måde, som naturen hjælper med at omdanne affald til frugtbart muld.

Sidst kommer udenrigsredaktør Behroz Khan med bud på, hvordan verdenssamfundet kan være med til at skubbe på en positiv udvikling i Afghanistan, hvor Taliban styrer landet med hård hånd.

Annemarie Balle

Indhold

Indsatser for en fredeligere verden
Af forsvarsminister Hans Hækkerup

Bud på en bæredygtig livsform med færre konflikter
Af freds- og konfliktforsker Clare Danielsson

Når mindretal føler sig overset
Af informationsmedarbejder Mirco Fischer

"Kvinder i sort"
Af forfatteren Toni Liversage

Verdenssamfundet er nødt til at prioritere kommunikation
Af udenrigspolitisk redaktør Behroz Khan

Livets mange muligheder
Boganmeldelse af Annemarie Balle

Den svære afsked
Boganmeldelse af Annemarie Balle

Temablad - nr. 4 / 99

Tema: Lobbyisme og demokrati i EU

forside-4-99

"Institutionerne i det europæiske fællesskab har frembragt europæiske roer, smør, ost, vin, kalve og endog svin.
Men de har ikke frembragt europæere".

Louise Weiss

Introduktion

Når danskernes fremtid i EU debatteres, hører man ofte indvendinger om "demokratisk underskud", "uigennemsigtige beslutningsveje", og at "beslutningerne træffes så langt fra Danmark".

I dette nummer af Folkevirke prikker mange af skribenterne hul på flere af myterne, men peger samtidig også på svagheder i det nuværende EU-system tydelige og viser, at mange vurderinger bygger på forskelle i prioriteringer og politiske vægtninger, mens de to professionelle analytikere - forsker Lykke Friis fra Dansk udenrigspolitisk Institut DUPI) og tidligere lobbyist Nils J. Andreasen fra Danske Andelsselskaber - går til biddet og laver klare snit i den folkelige debats svaghed og styrker.

Lykke Friis fra DUPI peger bl.a. på, at danskernes holdning til EU mest af alt minder om en sølvbrud, som stadig overvejer om hun ikke havde klaret sig bedre, hvis hun var forblevet single, mens tidligere lobbyist Nils J. Andreasen peger på nogle af de mekanismer, som er væsentlige for den måde, det europæiske demokrati fungerer.

Blandt de politiske kommentarer er det gennemgående, at der mindes om, at danskerne ikke udgør et flertal i EU og derfor heller ikke kan forvente, at alle danske synspunkter får opbakning. Derfor slår flere af skribenter også til lyd for, at det er den europæiske synsvinkel man skal fremme - at søge at bringe det det europæisk hjem til Danmark og det hjemlige ud i Europa, som Torben Lund skriver. Samtidig peger bl.a. Jens-Peter Bonde på vigtigheden i at få de nye demokratier i Østeuropa med ind i fællesskabet.

Forskellige vægtninger af politiske holdninger, som også den enkelte læser må gøre sig.

Forhåbentlig giver disse artikler en ekstra saltvandsindsprøjtning til den nødvendige debat om Danmarks rolle i EU og de store spørgsmål, som skal afklares i de kommende år!

Annemarie Balle

Indhold


Danskerne og EU - et kompliceret ægteskab
af Lykke Friis, ph.d og forsker ved Dansk udenrigspolitisk Institut (DUPI)

Lobbyister - vigtige medspillere i demokratiet
af sekretariatschef i Danske Andelsselskaber, cand.scient.pol. Niels J. Andreasen

EU er foran Danmark, når det gælder åbenhed og demokrati
af europaparlamentariker Bertel Haarder (V)

Mit Europa er slankere, friere og mere demokratisk
af europaparlamentariker Jens-Peter Bonde (JuniBevægelsen)

Er der demokrati nede i EU?
af europaparlamentariker Torben Lund (S)

Demokratiets værksted
af Annemarie Balle

Spændende dage med debat om "Demokratiets værksted"
af Annemarie Balle og Anne Nymann

Folkevirke udgiver dette år en studiekredshåndbog.