Folkevirke Landsorganisation - Landsmøde 2022
Information
 • 21-04-2022 - 22-04-2022
 • 14:30 - 15:00
 • Folkevirke,Kvindernes Bygning, Niels Hemmingsens Gade 10, 1153 København K
 • Foredrag den 21. april kr. 50,- kr. Middag den 21. april for egen regning Teater den 21. april for egen regning, pris 285,- kr. Frokost inkl. drikkevarer den 22. april kr. 50,- kr.

Detaljer

Debatoplæg om ”Dannelse”
Kom til et spænende debatoplæg v/forfatter og civiløkonom Lene Rachel Andersen om

”Dannelse – at blive et større menneske”

Debatoplæg torsdag den 21. april 2022 kl. 14.30-17.00 i Folkevirke, Kvindernes Bygning, Bestyrelseslokalet 2. sal, Niels Hemmingsens Gade 10, 1153 København K.

Dagens starter kl. 14.30 med kaffe og kage
Kl. 15.00 gæster Lene Rachel Andersen Folkevirke. Hun er økonom, forfatter, futurist og folkeoplysningsaktivist.
Siden 2005 har hun skrevet 16 bøger og har modtaget to demokratipriser: Ebbe Kløvedal Reichs Demokratistafet (2007) og Døssingprisen.

Fra bagsiden af Lene Andersens nyeste bog ”Dannelse” står der blandt andet:
Lene Andersen har skrevet en guide, der kan sætte os i stand til at fokusere på det der er væsentligt, og at forstå livslang læring, uddannelse og tænkning som en forenende kraft.
Folkevirke har inviteret Lene Andersen, da vi er sikre på, at hun måske kan gøre os til bedre folkeoplysere?

Pris: Foredrag og kaffe og kage  den 21.4.2022 50,00 kr.

-----------

Landsmøde i Folkevirke den 22. april 2022 i København - og inspirerende eftermiddag og aften den 21. april 2022 i København

Hermed fremsendes en foreløbig dagsorden ifølge vedtægterne for Folkevirkes ordinære landsmøde fredag den 22. april 2022 kl. 9.30-15.00.

Ifølge vedtægterne skal Folkevirke holde landsmøde inden udgangen af april, og et godkendt referat og regnskab skal derefter bruges over for myndigheder og fonde.
Efter et udtalt ønske fra Folkevirkes medlemmer inviteres der dagen før landsmødet – torsdag den 21. april til dette foreløbige program:

Kl. 14.30 Velkomst med kaffe og kage
Kl. 15.00-17 .00 Hvad er dannelse? Debatoplæg ved forfatteren Lene Rachel Andersen med udgangspunkt i hendes bog om dannelse.
Dannelse er kommet på utallige dagsordener, men hvad er dannelse, og taler vi altid om det samme, når vi bruger ordet? Lene Andersen har brugt to år på at gå Grundtvigs og Chresten Kolds kilder efter i sømmene:

Hvad forstod de to ved “dannelse”, da de opfandt folkehøjskolerne? Dannelsen har således dybe rødder i Danmark, og Lene Andersen relaterer den oprindelige betydning af dannelsen til nutidens udfordringer:
Hvordan skal vi forstå følelsesmæssig og moralsk udvikling i dag, og hvordan bliver vi dannet til hele mennesker i en omskiftelig tid?
Kl.18.00 Fælles middag på nærliggende restaurant
Kl. 20.00 Balletforestilling– DANS2GO på Det kgl. Teater

Landsmøde fredag den 22. april 2022
Kl. 9.30 Registrering samt kaffe og rundstykker
Kl. 10.00 Landsmøde starter
Kl. 12.00 Frokost
Kl. 13.00 Landsmøde genoptages
Kl. 15.00 Landsmøde afsluttes.

Foreløbig dagsorden for landsmøde

 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
 2. Mundtlig årsberetning ved formanden – godkendelse af både skriftlig og mundtlig årsberetning. Disse to beretninger er i år slået sammen.
 3. Mundtlig årsberetning for kulturtidsskriftet ”Folkevirke” - godkendelse af både skriftlig og mundtlig årsberetning.
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab samt budget til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent. Forretningsudvalget foreslår uændret kontingent.
 6. Valg af:
 • Formand: Annemarie Balle (er villig til genvalg) 
 • Tre forretningsudvalgsmedlemmer. På valg er: Lene Lund (er villig til genvalg) Susanne Tarp (er villig til genvalg) Tove Kristensen (er villig til genvalg)
 • To suppleanter. På valg er: Ulla Lunde Hansen (er villig til genvalg) Lene Berendt (er villig til genvalg)

      7. Indkomne forslag. Ingen ved denne udsendelse.
          Rettidigt indsendte forslag indføjes i den endelige dagsorden.

      8.  Eventuelt

 

Alle valg sker ved skriftlig afstemning med almindeligt flertal.

Forslag til kandidater samt forslag til emner, der ønskes behandlet på landsmødet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet.

Det er gratis at deltage i Folkevirkes landsmøde. Kun medlemmer af landsorganisation Folkevirke har stemmeret på landsmødet.
Kontingent for 2022 skal være betalt inden landsmødet.

Øvrige priser:

  • Foredrag den 21. april kr. 50,- kr.
  • Middag den 21. april for egen regning
  • Teater den 21. april for egen regning, pris 285,- kr.
  • Frokost inkl. drikkevarer den 22. april kr. 50,- kr.

Tilmelding senest 12. april 2022 til Folkevirke – gerne på mail folkevirke@folkevirke.dk

Sted: Folkevirke, Kvidernes Bygning, Niels Hemmingsens Gade 10, 1153 København K
Den 21. april 2022 mødes vi i Bestyrelseslokalet 2. sal
Den 22. april 2022 mødes vi Emma Gads mødelokale 3. sal

Venlig hilsen
Annemarie Balle,
formand for landsorganisation Folkevirke