På danskIn EnglishEn françaisIntranet

Folkevirke i Herning

Oversigt over Folkevirke i Herning’s program for efterår 2018 og forår 2019. Vel mødt til et spændende sæson. Medlemskontingent for hele sæsonen er kr. 200,00. Hvert møde koster 40,00 kr. for medlemmer og 61,00 kr. for ikke-medlemmer. Satserne er også gældende for pensionister.

Møderne holdes i Kirkehuset ved Herning Kirke, Østre Kirkevej 1, Herning.

Møderne er hver anden mandag fra den 17. september 2018 til 18. marts 2019, sidste møde i forår 2019 er sommerudflugt mandag den 13. maj 2019. Program og udflugt sted kommer senere..

Mødetid kl. 14-16. Man er velkommen til at møde ½ time før. Der er kaffepause på ca. 15 min., hvor man kan nyde sin medbragte kaffe. Der er også mulighed for at købe kaffe.

Foråret 2019

13. maj

Folkevirkes udflugt mandag den 13. maj 2019

Folkevirkes sommerudflugt går i år til Vestermølle, Skanderborg og en tur rundt i Søhøjlandet med guide. 

Vi mødes på parkeringspladsen ved Holmparken, Viborgvej, busafgang kl. 9.00 og kører til Vestermølle, som ligger smukt ned til Skanderborg Sø. Her mødes vi med vores guide Jørgen Lund Christiansen, formand for Vestermølle Møllelaug. Fra kl. ca. 10.30 vil han tage os med på en rundvisning. Vi vil få et indblik i andelsbevægelsens store betydning for landbruget og samfundet i det hele taget. I det gamle kornmagasin, hvor der i dag er Virtuelt Museum, får man et spændende indblik i de sidste 500 års danmarkshistorie set fra Vestermølle. 

Efter rundvisning i Vestermølle er der middag inkl. 1 øl/vand eller 1 glas vin på Restaurant Vestermølle. Herefter går vi igen i bussen og kører en tur rundt i Søhøjlandet med Skanderborg Kommunes tidligere kultur- og borgerservicechef Svend Erik Jensen som guide. Vi afslutter dagen på Vestermølle igen. Der vil være ”tag selv” kaffe med kringle. Tillader vejret det, kan det foregå udendørs. 

Denne dejlige tur – med forventet hjemkomst ca. kl. 17.00 – koster for medlemmer af Folkevirke 325 kr. og for ikke-medlemmer 400 kr. I prisen er inkluderet: bustur, guider, middag incl. 1 øl/vand eller 1 glas vin og kaffe med kringle. Man må gerne selv tage kaffe med til busturen. Bindende tilmelding og betaling senest den 18. marts 2019.

7. januar

”Mandelas vej til frihed og forsoning”. Diakoni- og sognepræst i Viborg Steen Andreassen fortæller om den tidligere sydafrikanske præsident og antiapartheid-aktivist. Steen Andreassen har mødt Mandela og fortæller og viser billeder fra mødet.

21. januar

”Glæde og humor i livet”. Et par meget humørfyldte timer venter os med dette foredrag af sognepræst Torben Pedersen, Ikast.

4. februar

”Afghanistan – inden for og uden for murene”. Melaine Christensen har arbejdet 1½ år i Afghanistan som jordemoder og billedkunstner og fortæller meget spændende om landet og dets befolkning.

18. februar

Besøg på Herning Folkeblad. Chefredaktør Vibeke Larsen giver os rundvisning og foredrag om avisen.

4. marts

Der indkaldes til Generalforsamling
i Folkevirke, Herning mandag den 4. marts 2019 kl. 14.00 i Bethania, Torvet 9, Herning, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab.

4. Fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Tove Kattrup(villig til genvalg) og Henny Jeppesen.

7. Valg af revisor. På valg er Anette Bech (villig til genvalg)

 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 

9. Valg af revisorsuppleant.

 10. Eventuelt.

Evt. forslag sendes/afleveres skriftligt senest den 25. februar 2019 til formanden (Mona Haven Jensen, Dalgas Allé 2E, 7400 Herning).

Efter generalforsamlingen synger vi sammen med Agnete Hastrup Pedersen efter Højskolesangbogen.

Denne eftermiddag er Folkevirke vært ved kaffe og kage.

Arrangementet er gratis.

Vi håber mange vil møde op.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

18. marts

Rejseforedrag om Kenya. Johan Johansen fortæller om landet og befolkningen og også om sin 2 ugers rejse derned – suppleret med billeder og plancher.

 

 

 

Hernings bestyrelse valgt på generalforsamling:

Formand:

Lene Lund, Emil Resensvej 47, Herning tlf. 12925850 mail: lene47lund@gmail.com

Næstformand:

Iben Brock, Spinkebjerg 31, Gjellerup, Herning tlf 22129553 mail: ibenebrock@gmail.com

Kasserer

Tove kattrup, Karen Blixens Vej 1p, Ikast tlf 40709051 mail: kattrup@altiboxmail.dk

Øvrige:

Jutta Jørgensen, Fællestoften 4, Tjørring, Herning tlf 97268018 mail: jutta.np@gamil.com

Ida Anette (Tytte) Vesteraard Olesen, Laubsvej 15, Herning tlf 25805067 mail: bentvest@hotmail.dk

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd