På danskIn EnglishEn françaisIntranet

Folkevirke i Herning

Oversigt over Folkevirke i Herning’s program for efterår 2018 og forår 2019. Vel mødt til et spændende sæson. Medlemskontingent for hele sæsonen er kr. 200,00. Hvert møde koster 40,00 kr. for medlemmer og 61,00 kr. for ikke-medlemmer. Satserne er også gældende for pensionister.

Møderne holdes i Kirkehuset ved Herning Kirke, Østre Kirkevej 1, Herning.

Møderne er hver anden mandag fra den 17. september 2018 til 18. marts 2019, sidste møde i forår 2019 er sommerudflugt mandag den 13. maj 2019. Program og udflugt sted kommer senere..

Mødetid kl. 14-16. Man er velkommen til at møde ½ time før. Der er kaffepause på ca. 15 min., hvor man kan nyde sin medbragte kaffe. Der er også mulighed for at købe kaffe.

Foråret 2019

7. januar

”Mandelas vej til frihed og forsoning”. Diakoni- og sognepræst i Viborg Steen Andreassen fortæller om den tidligere sydafrikanske præsident og antiapartheid-aktivist. Steen Andreassen har mødt Mandela og fortæller og viser billeder fra mødet.

21. januar

”Glæde og humor i livet”. Et par meget humørfyldte timer venter os med dette foredrag af sognepræst Torben Pedersen, Ikast.

4. februar

”Afghanistan – inden for og uden for murene”. Melaine Christensen har arbejdet 1½ år i Afghanistan som jordemoder og billedkunstner og fortæller meget spændende om landet og dets befolkning.

18. februar

Besøg på Herning Folkeblad. Chefredaktør Vibeke Larsen giver os rundvisning og foredrag om avisen.

4. marts

Der indkaldes til Generalforsamling
i Folkevirke, Herning mandag den 4. marts 2019 kl. 14.00 i Bethania, Torvet 9, Herning, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab.

4. Fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Tove Kattrup(villig til genvalg) og Henny Jeppesen.

7. Valg af revisor. På valg er Anette Bech (villig til genvalg)

 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 

9. Valg af revisorsuppleant.

 10. Eventuelt.

Evt. forslag sendes/afleveres skriftligt senest den 25. februar 2019 til formanden (Mona Haven Jensen, Dalgas Allé 2E, 7400 Herning).

Efter generalforsamlingen synger vi sammen med Agnete Hastrup Pedersen efter Højskolesangbogen.

Denne eftermiddag er Folkevirke vært ved kaffe og kage.

Arrangementet er gratis.

Vi håber mange vil møde op.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

18. marts

Rejseforedrag om Kenya. Johan Johansen fortæller om landet og befolkningen og også om sin 2 ugers rejse derned – suppleret med billeder og plancher.

13. maj

Udflugt. Program senere.

Efteråret 2018:

17. september

”En vision for sangen i samfundet”. Korleder og dirigent mm. Mads Bille fortæller om sit liv, om arbejdet med Herning Kirkes Drengekor og opbygningen af Den Jyske Sangskole.

1. oktober

”H. M. Dronning Margrethes billedkunst”. Dronningens billedkunst i ord og billeder – fra tidlige værker til i dag med lærer, forfatter, historiker mm. Randi Ottosen.

15. oktober

”En krukke fuld af oplevelser” - et spændende foredrag med Ingerlise Helgesen fra Ikast, hvor vi bl.a. skal høre om 5 år som ulandsfrivillig i Afrika, ophold på Grønland, Kina mm.

29. oktober

Erik Lindebjerg holder interessant foredrag om den norske polarfarer, opdagelsesrejsende, diplomat og videnskabsmand Fridtjof Nansen – manden, der ledte den første ekspedition, der krydsede indlandsisen i Grønland

12. november

Den magiske rejsende” – et unikt foredrag med Jesper Grønkjær, som er tryllekunstner og professionel eventyrer. Foredraget kombinerer smukke fotos, underfundige tv-klip, historier, anekdoter mm. og selvfølgelig tryllerier

26. november

”Julens sange og traditioner” med sanger og guitarist Lisa Kock Nielsen. Der er lagt op til julehygge i dette foredrag, hvor der fortælles om julen og dens traditioner. Undervejs skal der naturligvis også synges julesange og julesalmer.


 Kontakt bestyrelsen:

Formand Mona Haven Jensen, tlf. 97 12 17 45 ,
mail: mhj@bromann.dk

Kasserer Tove Kattrup, tlf. 40 70 90 51

Bestyrelsesmedlem Jutta Jørgensen, tlf. 97 26 80 18

Bestyrelsesmedlem Lene Lund, tlf. 97 12 98 82,
mail: lene47lund@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Henny Jeppesen tlf. 30 29 46 75

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd