På danskIn EnglishEn françaisIntranet

Oversigt over alle Folkevirkes kredse

Se kontaktinformationer om Folkevirkes netværk landet over

Landet over tilrettelægger Folkevirke møder, foredragsrækker, studiekredse, temamøder, kurser og lejre, hvor alle kan deltage.

Her kan du finde de lokale kredse samt de relevante kontaktpersoner. under menupunktet "Aktiviteter" kan de læse mere om de aktuelle arrangementer i kredsene.

Mere detaljerede oplysninger kan fås ved henvendelse til Folkevirkes kontor, Niels Hemmingsens Gade 10, 3. sal, 1153 København K, telefon 33 32 83 11 (bedst tirsdage kl. 10 - 16) eller på e-mail: folkevirke@folkevirke.dk.

Folkevirkes møder former sig som åbne debatter om aktuelle emner, hvor deltagerne som regel tager udgangspunkt i et oplæg. Folkevirkes møder er åbne for alle interesserede!

REGION HOVEDSTADEN

BORNHOLM

Kontakt: Marianne Kofod Pedersen, Svanekevej 32, 3740 Svaneke. Tlf. 56 49 21 64.

Ølsted

Litteraturstudiekreds Vi mødes hver 6. uge og planlægger fra gang til gang.

Kontakt: Lis Timmermann, Hermelinvej 9, 3310 Ølsted tlf. 45 81 37 60.

KØBENHAVN

»På Folkevirke« Niels Hemmingsens Gade 10, 1153 København K.

Folkevirkes Litteraturkreds i København Mødestedet er Folkevirke, Niels Hemmingsens Gade 10, 3. sal, 1153 København K. tlf. 33 32 83 11. Vi mødes på torsdage kl. 12-14.30.

Halvårskontingentet er kr. 300,-

Kontakt: Britta Poulsen, tlf. 46 36 56 32.

KØBENHAVNS VESTEGN

Litteraturkreds

Med mindre andet er nævnt, så holdes alle møder kl. 14 til 17 i Glostrup Fritidscenter mødelokale nr.2.

Tilmelding og kontakt: Ellen Kristiansen, Vegavænget 11, 2620 Albertslund, tlf. 43 64 62 07.

LYNGBY

Kontakt: Jeanne Bau-Madsen, mobil: 21 27 62 19; Eva Ladekarl, tlf. 45 87 73 77 og mobil; 25 80 15 90; Annette Albrecht mobil: 20 68 43 67 .

REGION NORDJYLLAND

FOLKEVIRKE VESTHIMMERLAND

Med mindre andet er anført, foregår alle møder på Hotel Farsø, mandag 14-16.15. Alle er velkomne. Entre samt kaffe/te med kage, kr. 90,-

Kontakt:

Formand Tove Kristensen, tlf. 20876412; næstformand Else Thirup, tlf. 23252817; kasserer Mona Jensen, tlf. 22402958; sekretær Lone Nørgaard, tlf. 98658257; bestyrelsesmedlem Margrethe Dam Hansen; bestyrelsesmedlem Ellen Kahr Thomsen tlf. 98666205.

Vesthimmerlands Litteraturkreds

I Vesthimmerland har Folkevirke desuden en litteraturkreds. Denne kreds mødes i Dronning Ingrid Hallen, Farsø, hvor alle møder starter kl. 14.00, med mindre andet er oplyst.

Bestyrelsen Folkevirke Vesthimmerland 2020/2021:

Formand: 
Tove Kristensen, 
Hans Egedes Vej 120, 9600 Aars 
Tlf. 98 62 66 10 / 20 87 64 12 
tove.karen120@gmail.com

Næstformand: 
Else Thirup, 
Gl. Ullitsvej, 9640 Farsø 
Tlf. 98 62 14 26
elsethirup@hotmail.com

Sekretær: 
Lone Nørgaard, 
Svoldrupvej 122, Vognsild, 9600 Aars
Tlf. 98 65 82 57 
pelonor122@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer:
Margrethe Dam Hansen, 
Gråbølle 15, 9600 Aars 
Tlf. 41 59 33 34

Ellen Kahr Thomsen, 
Gl. Blærevej 66, 9600 Aars
kahrthomsen@kahrthomsen.dk
Tlf. 23 62 53 96 / 98 66 62 05

Suppleanter:
Iris Brink Hansen, 
Nakkevej 24, Risgårde, 9640 Farsø
ih@newmail.dk
Tlf. 22 87 13 09 / 98 63 60 42

Mona Jensen, kasserer, 
Aalborgvej 4, Hornum, 9600 Aars
mona22402958@gmail.com 
Tlf. 22 40 29 58 

Revisorer:
Jette Høyer, Hvalpsund , 25 39 97 96 / 98 63 34 56
Revisorsuppleant: Ingrid Danielsen, Aars

Studiekreds:

I Vesthimmerland har Folkevirke desuden en studiekreds. 
Sted: Akademi ved Dronning Ingrid Hallen, Farsø.
Alle møder starter kl. 14.00, med mindre andet er oplyst.

Deltagerne er selv med til at vælge forfattere.
Inger Skjærris Olsen og Jette Høyer leder møderne.

Alle er velkomne!

Kontakt:
Jette Høyer, studiekredsleder:
Tlf. 25 39 97 96 / 98 63 34 56

Iris Brink Hansen
Tlf. 22 87 13 09 / 98 63 60 42

www.facebook.com/folkevirkevesthimmerland.

REGION MIDTJYLLAND

HERNING

Alle møder foregår hver anden mandag fra 14 til ca. 16 i Bethania, Torvet 9, Herning.  Der er adgang en halv time før. I løbet af mødet holdes der en kaffepause på ca. et kvarter, så man kan nyde sin medbraget kaffe. Der er også mulighed for at købe kaffe.

Medlemsskab af Folkevirke i Herning koster kr. 200 årligt for hele sæsonen.

Hvert møde koster 40,00 kr. for medlemmer og 60,00 kr. for ikke medlemmer. De samme satser glæder for pensionister.

Hernings bestyrelse valgt på generalforsamling for 2020-2021: 

Formand:
Lene Lund, Emil Resensvej 47, Herning tlf. 29 92 58 50

Næstformand:
Iben Brock, Spinkebjerg 31, Gjellerup, Herning tlf. 22 12 95 53

Kasserer
Tove Kattrup, Karen Blixens Vej 1p, Ikast tlf. 40 70 90 51 

Bestyrelsesmedlemmer:

Ida Anette (Tytte) Vesteraard Olesen, Laubsvej 15, Herning tlf 25 80 50 67 

Birde Lindholm, Sabroesvej 3D, 4. sal, dør 5, Herning mobil: 23 67 76 75

Suppleanter: 

Hanne Østergaard Østre Kirkevej 36 Herning mobil: 20 41 11 40

Doris de Voss, Ørnevej 32, 7400 Herning, mobil: 21 66 06 32

HOLSTEBRO

Kontakt: Karen Margrethe Madsen, tlf. 97 41 40 92.

REGION SYDDANMARK

ODENSE

Litteratur- og samtalekreds

Kontakt: Ida Hansen, tlf. 66 11 23 71.

REGION SJÆLLAND

ROSKILDE
Kontakt: 
Britta Poulsen, tlf. 23 46 45 95, e-mail britta.poulsen@privat.dk
Kirsten Rudfeld, tlf. 29 61 28 81 e-mail rudfeld@webspeed.dk.

UDLAND

GRØNLAND

Folkevirke i Nuuk

Kontakt: Rebekka Olsvig, Jens Kreutzmann Aqq 30, Postboks 575, 3900 Nuuk, Grønland

 

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd