På danskIn EnglishEn françaisIntranet

Oversigt over alle Folkevirkes kredse

Se kontaktinformationer om Folkevirkes netværk landet over

Landet over tilrettelægger Folkevirke møder, foredragsrækker, studiekredse, temamøder, kurser og lejre, hvor alle kan deltage.

Her kan du finde de lokale kredse samt de relevante kontaktpersoner. under menupunktet "Aktiviteter" kan de læse mere om de aktuelle arrangementer i kredsene.

Mere detaljerede oplysninger kan fås ved henvendelse til Folkevirkes kontor, Niels Hemmingsens Gade 10, 3. sal, 1153 København K, telefon 33 32 83 11 (bedst tirsdage kl. 10 - 16) eller på e-mail: folkevirke@folkevirke.dk.

Folkevirkes møder former sig som åbne debatter om aktuelle emner, hvor deltagerne som regel tager udgangspunkt i et oplæg. Folkevirkes møder er åbne for alle interesserede!

REGION HOVEDSTADEN

BORNHOLM

Kontakt: Marianne Kofod Pedersen, Svanekevej 32, 3740 Svaneke. Tlf. 56 49 21 64.

Ølsted

Litteraturstudiekreds Vi mødes hver 6. uge og planlægger fra gang til gang.

Kontakt: Lis Timmermann, Hermelinvej 9, 3310 Ølsted tlf. 45 81 37 60.

KØBENHAVN

»På Folkevirke« Niels Hemmingsens Gade 10, 1153 København K.

Folkevirkes Litteraturkreds i København Mødestedet er Folkevirke, Niels Hemmingsens Gade 10, 3. sal, 1153 København K. tlf. 33 32 83 11. Vi mødes på torsdage kl. 12-14.30.

Halvårskontingentet er kr. 300,-

Kontakt: Britta Poulsen, tlf. 46 36 56 32.

KØBENHAVNS VESTEGN

Litteraturkreds

Med mindre andet er nævnt, så holdes alle møder kl. 14 til 17 i Glostrup Fritidscenter mødelokale nr. 3.

Tilmelding og kontakt: Ellen Kristiansen, Vegavænget 11, 2620 Albertslund, tlf. 43 64 62 07.

LYNGBY

Kontakt: Jeanne Bau-Madsen, tlf. 45 85 65 92; Ella Buck, tlf. 45 82 22 42; Lene Hjeds, tlf. 45 81 61 31; Eva Ladekarl, tlf. 45 87 73 77 og Anette Albrecht, tlf. 45 87 43 67.

REGION NORDJYLLAND

FOLKEVIRKE VESTHIMMERLAND

Med mindre andet er anført, foregår alle møder på Hotel Farsø, mandag 14-16. Alle er velkomne. Entre samt kaffe/te med kage, kr. 85,-

Kontakt:

Formand Karen Pihlkjær, tlf. 98 66 16 80; kasserer Mona Bach Jensen, tlf. 22402958; sekretær Lone Nørgaard, tlf. 98658257; webmaster Sonja Feldt Pedersen, tlf. 50159057; bestyrelsesmedlem Tove Kristensen, tlf. 98626610; bestyrelsesmedlem Lisbet Andersen, tlf. 22968480; bestyrelsesmedlem Jette Høyer 25399796; suppleant Mona Damm tlf: 21630569 og suppleant Lisbeth Bisgård 22265447.

Vesthimmerlands Litteraturkreds

I Vesthimmerland har Folkevirke desuden en litteraturkreds. Denne kreds mødes i Dronning Ingrid Hallen, Farsø, hvor alle møder starter kl. 14.00, med mindre andet er oplyst.

Deltagerne er selv med til at vælge forfattere.
Inger Skjærris Olsen og Jette Høyer leder møderne.

Kontakt:

Studiekredsleder: Inger Skjærris Olsen, 9640 Farsø. Tlf. 98633434

REGION MIDTJYLLAND

HERNING

Alle møder foregår på torsdage fra 14 til ca. 16 i Kirkehuset ved Herning kirke, Østre Kirkevej 1A, 7400 Herning. Man er velkommen til at møde ½ time før. Kaffepause ca. 15 min., hvor man kan nyde sin medbragte kaffe. Der er også mulighed for at købe kaffe.

Medlemsskab af Folkevirke i Herning koster kr. 200 årligt for hele sæsonen.

Hvert møde koster 40,00 kr. for medlemmer og 61,00 kr. for ikke medlemmer. De samme satser glæder for pensionister.

Kontakt: Formand Mona Haven Jensen, Dalgas Alle 2e, 4, 7400 Herning, Tlf. 97 12 17 45; kasserer Tove Kattrup, Karen Blixens Vej 1p, 7430 Ikast, Tlf. 40 70 90 51; best.medlem Jutta Jørgensen, Fællestoften 4, 7400 Herning, Tlf. 97 26 80 18; best.medlem Lene Lund Hansen, Emil Resensvej 47, 7400 Herning, Tlf. 97 12 98 82/29 92 58 50, e-mail lene47Lund@gmail.com og Henny Jeppesen, Tlf. 97 41 40 92.

HOLSTEBRO

Kontakt: Karen Margrethe Madsen, tlf. 97 41 40 92.

REGION SYDDANMARK

ODENSE

Litteratur- og samtalekreds

Kontakt: Ida Hansen, tlf. 66 11 23 71.

REGION SJÆLLAND

ROSKILDE

Folkevirke i Roskilde indbyder til samtalekreds i litteratur.

Møderne afholdes tirsdage kl. 14.00 i Roskilde Biblioteks foredragssal, når ikke andet er aftalt.

Vi mødes hver gang kl. 14.00 - 16.30 Kaffe/te og kage i pausen er inkluderet i årskontingentet. Gæster er velkommen. Gæstebetaling 59 kr. - dog 100 kr., når foredragsholderen kommer udefra.

Årskontingent: Kr. 650 Indbetaling til Nordea Reg. nr. 2280. Konto: nr. 6888-996-409 (Dog kun kr. 500  for medlemmer af Folkevirke i København).

Kontakt: Formand Annette Molin, tlf. 22 41 85 98;  kasserer  Bente Ørum,  tlf. 46321611; næstformand Britta Poulsen, tlf. 23 46 45 95;  sekretær Birthe Schultz, tlf.: 40 61 50 23; Kirsten Rudfeld, tlf. 29 61 28 81 og suppleant Bente Laursen, tlf. 21 22 36 42 og Hanne Molin tlf. 40 63 31 28.

UDLAND

GRØNLAND

Folkevirke i Nuuk

Kontakt: Rebekka Olsvig, Jens Kreutzmann Aqq 30, Postboks 575, 3900 Nuuk, Grønland

 

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd