Telefon: +45 33 32 83 11 (tirsdage) | E-mail: folkevirke@folkevirke.dk | CVR nummer 55704414

Folkevirke Landsorganisation - Folkevirke klar med stor demokratiudstilling

Folkevirke Landsorganisation - Folkevirke klar med stor demokratiudstilling

Folkevirke Landsorganisation - Folkevirke klar med stor demokratiudstilling

Gennem et par år har Folkevirke arbejdet i både Danmark og internationalt med demokrati spørgsmål med udgangspunkt i, hvordan man stemmer til parlaments- og folketingsvalg.

Folkevirke har sideløbende haft flere debatter om netop demokrati og om, hvordan vi alle kan være med til at sikre et levende demokrati, som alle er med til at bidrage til. Om kort tid bliver det udfoldet på en debat på Folkemødet på Bornholm under overskriften ”Demokrati på mange måder”, hvor Bertel Haarder deltager.

I de kommende måneder tager Folkevirke også fat på at skrive en folder, som kan være med til at give nydanskere en bedre forståelse af, hvordan det danske samfund fungerer – med bl.a. de mange demokratiske funktioner og det rige foreningsliv

Til efteråret har Folkevirke så fået mulighed for at vise en større udstilling på Københavns Rådhus. Her vil der være fokus på stemmesedlerne og den demokratiske proces, der knytter sig til deres udformning. En udformning, som måske kan gøres mere demokratisk både her i landet og internationalt.

Udstillingen vises i perioden den 7.-22. oktober i Københavns Rådhus' store hall.

I forbindelse med udstillingen vil Folkevirke arrangere forskellige events. De er under planlægning lige nu, så følg med på Folkevirkes hjemmeside og læs mere om aktiviteterne i Folkevirkes nyhedsbreve.

I forbindelsen med udstillingen vil Folkevirke lægge forskelligt materiale frem – bl.a. en ny flyer, som er under udarbejdelse, samt forskellige numre af kulturtidsskriftet ”Folkevirke”. Flyeren skal udarbejdes med en forside, som alle folkevirke-kredse i landet kan bruge, og bagsiden gøres så aktuel og lokal af de enkelte kredse.

Folkevirkes forretningsudvalg har drøftet ideen og fået opbakning fra flere kredse om, at det kunne være en fin måde at få profileret Folkevirke på.

Den endelige udformning af flyeren bliver sendt ud til alle kredsbestyrelser samt andre interesserede, så alle kan komme med kommentarer og input til, hvordan den endelige udformning kan blive bedst mulig.

God sommer og på gensyn til et aktivt folkevirke-efterår