På danskIn EnglishEn françaisIntranet

Amal Hayat Denmark og Folkevirke Landsorganisation

4. april 2022

Veje mod mere lige muligheder" - Der sættes igen fokus på "getto" begrebet!

Amal Hayat Denmark og Folkevirke Landsorganisation vil sammen sættes fokus på ghettolister og de problematikker, som knytter sig til forholdene blandt børn og unge med etniske baggrund. Projektet tænkes gennemført med tre debatmøder og derefter et større, offentligt debatmøde med deltagelse af fagfolk og interessenter. Derefter en evaluering, som skal udbygges i et debathæfte med artikler fra centrale personer i debatten samt opsummering og evaluering. til et spændende arrangement.

I Danmark er der generelt en høj grad af tryghed. Der er en grundlæggende respekt for de værdier, som udgør fundamentet for vores demokratiske samfundsform. Vi i Amal Hayat ønsker derfor, at sikre den bedst mulige trivsel og livsvilkår for børn, unge i gode netværker uden mistrivsel, redikalisering og kriminalitet.

På mødet den 4. april 2022 - hvad kan du forvente?

Vi sætter igen fokus på "getto" begrebet, mindre ulighed og ligestilling bland de unge mennesker.

I Danmark er der generlt en høj grad af tryghed. Der er en grundlæggende respekt for de værdier, som udgør fundamentet for vores demoktiske samfundform. 
Vi i Amal Hay og Folkevkre ønsker derfor, at sikre den bedste mulig trivsel og livsvilkår for børn, unge i gode netværker uden mistrivsel, radikalisering og krimalitet

I vores tredje debatmøde vil vi fokusere på forældreansvar kontra samfundets ansvar. Vi vil sætte fokus på hvordan det kan være at næsten hver tredje "indvandrerdreng" ikke består folkeskolens afgangsprøve. Det er et enormt problem, der afspejler grundlæggende [Psykosociale, merginalisering og integrationsmæssige] problemer. De unge skal vokse op med rollemodeller og forældre, der insisterer på, at de skal yde deres bedste i skolen og livet.

Yderligere viser erfaringer, at forældre har en afgørende rolle, når det handler om at hjælpe de unge på vej ud, af et voldeligt, redikaliseret miljø.

samt mulighed for debat.

Debatmødet er gratis. Men tilmelding på:
info@amal.dk eller folkevirke@folkevirke.dk

Oplægsholderne:

  • Birgith Rasmussen fra Integrationshuset Kringlebakken og
  • Ibtisam Abbasi Psykoterapeut og familiebehandler,
Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd