På danskIn EnglishEn françaisIntranet

Tidlige program for Folkevirke Vesthimmerland

Program for Folkevirke Vesthimmerland 2017/18 

Velkommen til en række nye, spændende foredrag i sæsonen efterår/vinter 17/18! - Vi glæder os til at se jer igen.

Alle foredrag finder sted på Farsø Hotel mandage  kl. 14 - 16.15, hvis ikke andet er oplyst

Der serveres kaffe og kage, og vi synger efter højskolesangbogen.

Pris incl. kaffe og kage: 90 kr.

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mandag den 11. september 2017                                                             Kl. 19.30 på Kimbrer Kroen, Aars

Forhenværende højskoleforstander, journalist, chef for DR P1

Finn Slumstrup, Ærø.

Emne: "Udkanten - mulighedernes land"                                           Hvordan kaster vi offerrollen væk og griber initiativet?

 

Mandag den 2. oktober 2017                                                                   Kl. 19.30 på Farsø Hotel

Sognepræst, forhenværende folketingsmedlem Pernille Vigsø Bagge.

Emne: "Fra Løgstør til Folketinget og hjem til præstestolen"                                                                                                                                                    Hvordan forener man familieliv, præsteliv og politik?

 

Mandag den 6. november 2017                                                               Kl. 14 på Farsø Hotel

Cand.mag i musik og historie, højskolelærer Poul Smedegaard, Randers

Emne: "Monica Wichfeld  – en kvindelig frihedskæmper"                                                                                              . En bevægende og dramatisk beretning om den irske adelsdame og hendes legendariske indsats i den danske frihedskamp under anden verdenskrig.

 

Mandag den 4. december 2017                                                                 Kl. 14 på Farsø Hotel                                                         

Sopran Henriette Nederby og pianist Ole Killerich, København.                               

Emne: "Du lærte mig at se"                                                                       Med udgangspunkt i brevvekslingen mellem                                            Carl Nielsen og hustruen Anne Marie Carl Nielsen                             belyses kunstnernes tanker omkring kunsten,                                            livet og ægteskabet. Der veksles mellem oplæsning af brevene og fremførelse af Carl Nielsens sange.

  

Mandag den 8. januar 2018                                                                      Kl. 14 på Farsø Hotel

Sognepræst,  kulturanmelder Troels Laursen, Ullits 

Emne: "Anton Laier - en gal præst eller en genial kunstner?"        Foredraget er en fortælle - og billedtur                                                     rundt i den gale præsts kunst - der sine steder var genial. 

 

Mandag den 5. februar 2018                                                                      Kl. 14 på Farsø  Hotel  

Bibliotekar Hanne Arent Silkeborg        

Emne: "Jutta Boysen Møller, Mor Danmark - en af danmarks- historiens store kvindeskikkelser"                                                                                Et foredrag om Jutta Boysen-Møllers liv og engagement efter 1874 i Dansk Kvindesamfund  og kvinders valgret.                   

                                                                                                                                                                                  

Mandag den 12. februar 2018                                                                   Kl. 14 på Farsø Hotel

Generalforsamling.                                                                                   Fri entre, incl. kaffe og kage

Folkevirkes landsformand, journalist, redaktør af kulturtidsskriftet "Folkevirke", Anne Marie Balle, København. 

Emne: "Hvad vil vi med fællesskabet?"                                                  Anne Marie Balle fortæller om Folkevirkes visioner og den vigtige demokratiske samtale, som har været en af Folkevirkes hjørnestene gennem  snart 75 år                                                                                       Herefter holdes generalforsamling                                                                                                                                          

                           

Mandag den 5. marts 2018                                                                        Kl. 14 på Farsø Hotel   

Forfatter Gretelise Holm, København.   

Emne: "Gretelises Danmarkshistorie"                                                         En kombination af hendes to bestsellere, "Jesus, pengene og livet"          og "Kærligheden, kampen og kloden"

 

____________________________________________________

 

Tidligere debatmøder fra sæsonen 2016 / 2017
 

mandage kl. 14-16, 
med mindre andet er anført. 

Entré og kaffe med kage 85,- kr.12/9 -16. Aftenmøde kl 19.30
Kimbrerkroen, Aars
cand.theol, Kunsthistoriker og forfatter Lisbeth Smedegaard Andersen.

Emne: Bedste Grevinde

Få et indblik i Henriette Danneskjold-Samsøes liv som grevinde af Gisselfeld og senere grundlægger af Holmegaards Glasværk.

Entre: 85 kr

Vi synger efter Højskolesangbogen og der serveres kaffe m/ kage. 3/10 -16 Aftenmøde kl. 19.30. 
Farsø Hotel, Farsø
Viceforstander og  fortæller Lillian Hjorth-Westh, Bornholms Højskole.

Emne: Forfatter Halfdan Rasmussens liv i ord og toner.

Entre: 85 kr

Vi synger efter Højskolesangbogen og der serveres kaffe m/ kage. 7/11 -16.  kl. 14.00
Farsø Hotel

ÆNDRING 
dette foredrag er flyttet til 9.januar 2017

Museumsinspektør Broder Berg, Aars

Emne: Arkitektur og fællesskab

Byudvikling i Vesthimmerland fra midten af 1800-tallet og til i dag.

Entré kr. 85,-

Vi synger efter Højskolesangbogen og der serveres kaffe m/ kage.

 

5/12 -16  kl. 14.00 
Farsø Hotel

Sognepræst Hanne Lyngberg-Larsen, Viborg

Emne: H.C.Andersens eventyrlige liv,

Kunsten - Kærligheden - Papirklip.

Entre: 85 kr

Vi synger efter Højskolesangbogen og der serveres kaffe m/ kage. 

 


9/1 -17    kl 14.00
Farsø Hotel

ÆNDRING dette foredrag er flyttet til 7.november 2016

Kunstnerisk leder af Hotel ProForma

Kirsten Delholm, København.

Emne: Forestillinger som undersøgelser af verden.

Et laboratorium for scenekunst. Hun fortæller om sit liv med teater ogviser billeder fra Hotel ProFormsas mange forestillinger. ( Reumertprisvinder )

Entre: 85 kr

Vi synger efter Højskolesangbogen og der serveres kaffe m/ kage. 

HUSK generalforsamling 6 februar.6/2 -17.  kl. 14.00
Farsø Hotel

Cand.scient.pol. Finn Seidelin, Hobro.

Højaktuelt foredrag.

Emne: Demokrati - hvad er det og er det truet.

Entre: 85 kr

Vi synger efter Højskolesangbogen og der serveres kaffe m/ kage. 

Samme dag er der generalforsamling.

 


6/3 -17.  kl. 14.00
Farsø Hotel

Forfatter og psykolog Andrea Hjelskov, Sverige.

Emne: Livet i skoven

Et foredrag om bogen: Og den store flugt.

Om det at trække stikket ud på det stressede hverdagsliv, som vi lever i vores samfund ( et gribende og rørende foredrag )

Entre: 85 kr

Vi synger efter Højskolesangbogen og der serveres kaffe m/ kage. 

 

Kontakt:
Karen Pihlkjær, 9600 Aars. tlf.98661680

 

Litteraturkreds

I Vesthimmerland har Folkevirke desuden en litteraturkreds. Denne kreds mødes i Dronning Ingrid Hallen, Farsø, hvor alle møder starter kl. 14.00, med mindre andet er anført.

Deltagerne er selv med til at vælge forfattere.
Inger Skjærris Olsen og Jette Høyer leder møderne.

Kontakt:
Studiekredsleder: Inger Skjærris Olsen,  9640 Farsø. Tlf. 98 633434

 

Bestyrelse:

Formand Tove Kristensen, Aars
tlf. 20 87 64 12
Tove.kristensen2@skolekom.dk

Næstformand Else T . Hirup, Ullits
tlf. 23 25 28 17
elsethirup@hotmail.com

Sekretær Lone Nørgaard, Vognsild
tlf. 98 65 82 57 
pelonor122@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem Margrethe Dam Hansen
tlf.  41 59 33 34                                                                     kamadh@icloud

Bestyrelsesmedlem Ellen Kahr Thomsen, Blære
98 66 62 05

Suppleanter:

Mona Jensen, kasserer, Hornum
tlf. 22402958 
mona22402958@gmail.com

Iris Brink Hansen, Risgårde
98 63 60 42

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd