På danskIn EnglishEn françaisIntranet

Folkevirke Vesthimmerland

Program for Folkevirke Vesthimmerland forår 2022. Velkommen til en række nye, spændende foredrag i sæsonen. Vi glæder os til at se jer igen.

Kære Folkevirkevenner, 

Program for Folkevirke Vesthimmerland foråret /2022

Tid og sted: Mandag den 10. januar 2022 kl. 14.00 – 16.15 i Aars Sognehus, Tingvej 6, 9600 Aars

Foredragsholder: Professor Johannes  Nørregaard Frandsen
Emne: Da landbolivet blev en by i provinsen.

I 1950´erne boede halvdelen af den danske befolkning på gårde eller i landsbyer. ”Ude på landet” var midten af verden, som rummede gården, brugsforeningen, sognet, kirken og det lokale liv. Efter 2. verdenskrig satte en udvikling i gang,  som i løbet af få årtier forandrede midten til udkanterne. Det er den historie, der skildres i foredraget med personlige erindringer, underspil og humør. 

 

Tid og sted: Mandag den 7. februar 2022 kl. 14.00  - 16.15 i Farsø Sognegård
Foredragsholder:  Pastor emeritus Eivind Nielsen
Emne: Humor i tilværelsen.

Dette foredrag handler om humor og livsglæde som fundament og gennemslagskraft i tilværelsen. Overvejelser om livet, og hvad der har betydning for, at livsglæden og det livsbekræftende får plads i hverdagen. Samtidig er det med mange eksempler et muntert opgør med stilstand, brokkeri, magelighed og pessimisme

Efter foredraget er der generalforsamling

 

Tid og  sted: Mandag den 7. marts 2022 kl. 14.00 – 16.15 i Farsø Sognegård
Foredragsholder: Pensioneret  lektor i dansk og filosofi Ole Wøide
Emne: Eksistensfilosofisk værktøjskasse

Eksistensfilosofiens far var Søren Kierkegaard. 80 år senere videreførte den tyske filosof Martin Heidegger hans tanker. I dag kan vi bruge deres forståelse af livet, angsten og døden til at forstå vores eksistens – også i coronatider, som skaber rum til eftertanke.

 INFO

Det første møde i foråret 2022 holdes i Aars Sognehus, Tingvej 6, 9600 Aars, kl. 14.00-16.15.

De øvrige arrangementer afholdes i tidsrummet 14.00 – 16.15 i Farsø Sognegård, Søvej 3, 9600 Farsø. Til disse foredrag er der ikke tilmelding.

Entre til hvert arrangement: 90 kr. inkl. traktement

Bestyrelsen Folkevirke Vesthimmerland 2021/2022:

Bestyrelsen Folkevirke Vesthimmerland 2021/2022:

Formand: 
Tove Kristensen, 
Hans Egedes Vej 120, 9600 Aars 
Tlf. 98 62 66 10 / 20 87 64 12 
tove.karen120@gmail.com

Næstformand:
Else Thirup,
Gl. Ullitsvej, 9640 Farsø 
Tlf. 23 25 28 17
elsethirup@hotmail.com

Sekretær:
Lone Nørgaard, 
Svoldrupvej 122, Vognsild, 9600 Aars
Tlf. 98 65 82 57 
pelonor122@gmail.com

Kasserer:
Iris Brink Hansen,
Nakkevej 24, Risgårde, 9640 Farsø
ih@newmail.dk
Tlf. 22 87 13 09 / 98 63 60 42

Bestyrelsesmedlem:
Ellen Kahr Thomsen, 
Gl. Blærevej 66, 9600 Aars
kahrthomsen@kahrthomsen.dk
Tlf. 23 62 53 96 / 98 66 62 05

Suppleanter:
Margrethe Dam Hansen,
Gråbølle 15, 9600 Aars 
Tlf. 41 59 33 34

 Revisorer:

Jette Høyer, Hvalpsund , 25 39 97 96 / 98 63 34 56
Revisorsuppleant: Ingrid Danielsen, Aars

Studiekreds:

I Vesthimmerland har Folkevirke desuden en studiekreds. 
Sted: Akademi ved Dronning Ingrid Hallen, Farsø.
Alle møder starter kl. 14.00, med mindre andet er oplyst.

Alle er velkomne!

Kontakt:
Iris Brink Hansen, Risgårde
Tlf. 22 87 13 09 / 98 63 60 42

www.facebook.com/folkevirkevesthimmerland.

 

Program for efteråret Folkevirke Vesthimmerland 2021

Tid og sted: Mandag den 6. september 2021 kl. 19.00 på Johannes V. og Thit Jensen museet
Foredragsholder: Chefredaktør Christian Jensen fra dagbladet Politiken
Emne:   Nationalismens væsen læst gennem klassisk skønlitteratur.

Christian Jensen fortæller med udgangspunkt i ældre skønlitteratur om nationalisme, patriotisme og heltedyrkelse, som stadig er aktuelt i dag.

Foredraget arrangeres  i samarbejde med Johannes V.  og Thit Jensen Museet, Farsø og er en del af Kulturugen. Tilmelding senest  1/9.  info@jensenmuseet.dk - 42 61 81 98 eller www.jensenmuseet.dk

Bemærk Der er tilmelding senest 1/9

Tid og sted:  Mandag den 4. oktober 2021 kl. 14.00 – 16.15 i Farsø Sognegård
Foredragsholder: Formand Annemarie Balle og næstformand Jeanne Bau-Madsen, Folkevirke Landsorganisationen
Emne: ”Stemmesedler – magtmiddel eller dokument?” Et debatmøde.

Der stilles skarpt på de forskellige aspekter ved stemmeafgivning, og der vil blive mulighed for at deltage i en afstemning om ” den mest demokratiske stemmeseddel”.

Tid og sted: Mandag den 1. november 2021 kl. 14 – 16.15 i Farsø Sognegård
Foredragsholder: Glas- og billedkunstnerAstrid Munck
Emne: Min kunst, mit liv.

Astrid Munck vil fortælle om,  hvordan hendes opvækst i Afrika og senere på et hjem for hjemløse mænd præger hendes livssyn, og den kunst hun skaber hver dag. Johannes Munck, der er Astrids oldefar , startede Møltrup Optagelseshjem. Historien om Møltrup vil fylde en del af historien denne dag. 

Tid og sted: Mandag den 29. november 2021 14.00 – 16.15 i Farsø Sognegård
Foredragsholder: Sanger og organist  Anette Kjær
Emne:  Den nye højskolesangbog. Hvad kom med? Hvad forsvandt? Og hvilke spor af den aktuelle tid ses i udvalget af sange.

Det første foredrag den 6. september afholdes  kl. 19.00 på Johs. V. Jensen og Thit Jensen Museet, Søndergade 48, 9600 Farsø.

Bemærk Der er tilmelding senest 1/9

 

 

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd