På danskIn EnglishEn françaisIntranet

"Folkevirkes Kulturtidsskrift" - Hverdagens KulturGrammatik

29. august 2020

»At kende dig selv er begyndelsen på al visdom« – Aristoteles

Det enkelte menneskes kulturelle baggrund kan mange gange være med til at forklare, hvorfor man er uenig. Jo flere erfaringer man har med interkulturel kommunikation, des mere bevidst kan man blive om, hvordan personlige, sociale eller kulturelle forskelle får betydning i en samtale. 

Det kan lyde enkelt, men ser man på de mange misforståelser, der er i også det danske samfund, ja så står det klart, at det ikke altid er så ligetil.

Folkevirke har med støtte fra Kulturministeriet gennem de seneste måneder gennemført et projekt under overskriften »KulturGrammatik«. Der er blevet afholdt møder og gennemført debatter i meget forskellig regi. I løbet af projektet er det blevet klart, at mange misforståelser bunder i forskellig kulturel baggrund og forskellig vægtning af, hvad der er vigtigt – familiens betydning i forhold til den enkeltes behov eller helt lavpraktisk opfattelse af tid.

En af måderne at undgå misforståelserne på er ved at blive mere bevidst om det, man kan kalde en »KulturGrammatik«. I dette nummer af Folkevirke gives bud på, hvordan det kan ske, ligesom Folkevirke også har bedt centrale aktører om at skrive artikler om emnet.
Det drejer sig bl.a. om lektor ved RUC Yvonne Mørck og udlændingeordfører Naser Khader. Yvonne Mørck har en forskningsmæssig baggrund og har bl.a. beskæftiget sig med æreskulturelle fællesskaber og får dermed peget på nogle centrale forskelle mellem danske og minoritetsgruppers opfattelser.

God læselyst og god debat – og på gensyn i Folkevirke til flere debatter!

Annemarie Balle, redaktør

Dette nummer koster i styksalg kr. 60 + porto.
Særpris for klassesæt. 

Kan bestilles på mail til Folkevirke@Folkevirke.dk

Kulturtidsskrift 2-75

 

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd