På danskIn EnglishEn françaisIntranet

Folkevirke Landsorganisation - Landsmøde 27. og 28. maj 2021

27. maj 2021

Landsmødet starter den 27. maj og 28. maj 2021

På grund af Covid-19 restriktioner må vi desværre udsætte landsmødet til maj.

Vi indkalder hermed til landsmøde i Folkevirke

den 27. maj 2021 i København

- og inspirerende møde den 28. maj 2021 i København

Hermed fremsendes en foreløbig dagsorden ifølge vedtægterne for Folkevirkes ordinære landsmøde torsdag den 27. maj 2021, kl. 14.00. Folkevirke planlægger to inspirerende og givende dage.

Ifølge vedtægterne skal Folkevirke holde landsmøde inden udgangen af april. På grund af Covid-19 restriktioner er det ikke muligt at holde et fysisk landsmøde i april måned. Vi søger om dispensation og holde det i maj så vi kan mødes fysisk.

Efter et ønske fra Folkevirkes medlemmer inviteres der til 2-dags landsmøde – torsdag den 27. maj 2021, kl.14.00 -17.00 i Folkevirke

Landsmøde torsdag den 27. maj 2021

Kl. 13.45 Registrering samt kaffe og kage

Kl. 14.15 Landsmøde starter

Kl. 17.00 Landsmøde afsluttes.

Foreløbig dagsorden for landsmøde

•Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

•Mundtlig årsberetning ved formanden – godkendelse af både skriftlig og mundtlig årsberetning. Disse to beretninger er i år slået sammen.

•Mundtlig årsberetning for kulturtidsskriftet ”Folkevirke” ved redaktør - godkendelse af både skriftlig og mundtlig årsberetning.

•Fremlæggelse af revideret regnskabet samt budget til godkendelse

•Fastsættelse af kontingent. Forretningsudvalget foreslår uændret kontingent.

•Valg af:

Tre forretningsudvalgsmedlemmer.
På valg er:

Jeanne Bau-Madsen (er villig til genvalg)

Tove Hinriksen (er villig til genvalg)

Britta Poulsen (genopstiller ikke)

To suppleanter.
På valg er:

Ulla Lunde Hansen (er villig til genvalg)

Mona Jensen (er villig til genvalg)

•Indkomne forslag. Ingen ved denne udsendelse. Rettidigt indsendte forslag indføjes i den endelige dagsorden.

•Eventuelt

Alle valg sker ved skriftlig afstemning med almindeligt flertal.

Forslag til kandidater samt forslag til emner, der ønskes behandlet på landsmødet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet.

Kl. 17.30 Besøg på udstillingen i Dansk Arkitektur Center (DAC) for egen regning.
Link https://dac.dk/
Derefter fælles middag samme sted på Caféens tagterrasse med byens smukkeste udsigt ud over havnen.

ANSK ARKITEKTUR CENTERDANSK ARKITEKTUR Afsluttende seminar om ensomhed fredag den 28. maj 2021.

Foreløbige program

Kl.  9.30   Kaffe/te og brød
Velkomst v/Jeanne Bau-Madsen, næstformand i Folkevirke

Kl. 10.00 Oplæg v/direktør Katrine Lester fra Danske Seniorer

Kl. 11.00 Oplæg v/sektionsleder Lise Lind, Fællesskabssektionen / National Afdeling, Landsforeningen Røde Kors

Kl. 12.00 Tilbagemeldinger fra deltagerne, hvilke tiltag har der været siden første møde i august og indtil april 2021

Kl. 12.45 Evaluering

Kl. 12.55 Eventuelt

Det er gratis at deltage i seminaret den 28. maj kl.9.30-13.00 – og alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig.

Projekt ensomhed er økonomisk støttet af

Landsmødet den 27. maj 2021 og seminaret den 28. maj 2021 holdes i Folkevirke, Emma Gads mødelokale 3. sal, Kvindernes Bygning, Niels Hemmingsens Gade 10, 1153 København K.

Tilmelding til landsmødet den 27. maj 2021, aftenarrangementet og til seminar den 28. maj 2021 til folkevirke@folkevirke.dk senest den 18. maj 2021. Oplys venligst hvilke af arrangementerne du deltager i og opgiv navn og mailadresse.

Efter tilmelding vil du modtager en bekræftelse.

Noter venligst, hvis du ikke ønsker, at vi oplyser din mailadresse på deltagerlisten.

Pris for deltagelse:

Seminar den 28. maj, kl. 9.30-13.00 er gratis

Fælles middag - for egen regning

Aften arrangement vil blive for egen regning

Frokost den 28. maj 2021 inkl. drikkevare og kaffe 75,- kr.

 

Venlig hilsen

Annemarie Balle,
formand for landsorganisationen Folkevirke

 

Folkevirke Kulturtidsskrifts temablad nr. 4 2020 med overskriften ”Ensomhed – når savnet bliver for stort” link til bladet. /media/66433/folkevirke-4-20.pdf

 

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd