På danskIn EnglishEn françaisIntranet

Folkevirke København - Hvorfra kommer forandring? Interkulturel kommunikation

2. maj 2019

Emne: Interkulturel kommunikation - Gennemføre debatskabende aktiviteter, hvor deltagerne taler sammen

Folkevirke ønsker at gennemføre debatskabende aktiviteter, hvor deltagerne taler sammen og ikke blot til hinanden.

I udgangspunktet lægges op til ikke at fokusere på konflikter, men positive uenigheder.

Som en følge af, at kursisterne deltager i forpligtende, demokratiske debatter bliver de klare over deres livskompetencer og får dem udbygget. Det er Folkevirkes forventning, at det vil påvirke deltagernes handlekraft i positiv retning.

Det andet møde er: den 2. maj 2019, 14.00.-17.00:
Emne: Interkulturel kommunikation 
v/cand.pæd. Jeanne Bau- Madsen.

Mødet holdes: Dansk Blindesamfunds Kvinder Finsensvej 37 E (ind gennem porten) 2000 Frederiksberg

Der serveres kaffe/te og kage.

Det er gratis at deltage men tilmelding er nødvendig til folkevirke@folkevirke.dk


Det trejde møde er: den 21. maj 2019, 14.00-16.30

Emne: Børneopdragelse – rettigheder og pligter  
v/AKT lærer Kim Reinhard
Hvad skal vi voksne give børnene for at de kan blive gode, lykkelige samfundsborgere.

Mødet holdes: Frivilligcenter SR-Bistand, Tagensvej 70.1. 2200 København N 

Emner til efteråret 2019 og forår 2020: 

  • Kulturel identitet,
  • Religionens plads i samfundet og betydning for den enkelte,
  • Dannelse,
  • Social kontrol,
  • Personlig integritet,
  • Muligheder for personlige valg.
Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd