På danskIn EnglishEn françaisIntranet

Folkevirke Vesthimmerland

Program for Folkevirke Vesthimmerland efterår 2021 og forår 2022. Velkommen til en række nye, spændende foredrag i sæsonen efterår 2021 - Vi glæder os til at se jer igen.

Kære Folkevirkevenner, 

Program for Folkevirke Vesthimmerland 2021/2022

Tid og sted: Mandag den 6. september 2021 kl. 19.00 på Johannes V. og Thit Jensen museet
Foredragsholder: Chefredaktør Christian Jensen fra dagbladet Politiken
Emne:   Nationalismens væsen læst gennem klassisk skønlitteratur.

Christian Jensen fortæller med udgangspunkt i ældre skønlitteratur om nationalisme, patriotisme og heltedyrkelse, som stadig er aktuelt i dag.

Foredraget arrangeres  i samarbejde med Johannes V.  og Thit Jensen Museet, Farsø og er en del af Kulturugen. Tilmelding senest  1/9.  info@jensenmuseet.dk - 42 61 81 98 eller www.jensenmuseet.dk

Bemærk Der er tilmelding senest 1/9

Tid og sted:  Mandag den 4. oktober 2021 kl. 14.00 – 16.15 i Farsø Sognegård
Foredragsholder: Formand Annemarie Balle og næstformand Jeanne Bau-Madsen, Folkevirke Landsorganisationen
Emne: ”Stemmesedler – magtmiddel eller dokument?” Et debatmøde.

Der stilles skarpt på de forskellige aspekter ved stemmeafgivning, og der vil blive mulighed for at deltage i en afstemning om ” den mest demokratiske stemmeseddel”.

Tid og sted: Mandag den 1. november 2021 kl. 14 – 16.15 i Farsø Sognegård
Foredragsholder: Glas- og billedkunstnerAstrid Munck
Emne: Min kunst, mit liv.

Astrid Munck vil fortælle om,  hvordan hendes opvækst i Afrika og senere på et hjem for hjemløse mænd præger hendes livssyn, og den kunst hun skaber hver dag. Johannes Munck, der er Astrids oldefar , startede Møltrup Optagelseshjem. Historien om Møltrup vil fylde en del af historien denne dag. 

Tid og sted: Mandag den 29. november 2021 14.00 – 16.15 i Farsø Sognegård
Foredragsholder: Sanger og organist  Anette Kjær
Emne:  Den nye højskolesangbog. Hvad kom med? Hvad forsvandt? Og hvilke spor af den aktuelle tid ses i udvalget af sange.

Tid og sted: Mandag den 10. januar 2022 kl. 14.00 – 16.15 i Farsø sognegård.
Foredragsholder: Professor Johannes  Nørregaard Frandsen
Emne: Da landbolivet blev en by i provinsen.

I 1950´erne boede halvdelen af den danske befolkning på gårde eller i landsbyer. ”Ude på landet” var midten af verden, som rummede gården, brugsforeningen, sognet, kirken og det lokale liv. Efter 2. verdenskrig satte en udvikling i gang,  som i løbet af få årtier forandrede midten til udkanterne. Det er den historie, der skildres i foredraget med personlige erindringer, underspil og humør. 

 

Tid og sted: Mandag den 7. februar 2022 kl. 14.00  - 16.15 i Farsø Sognegård
Foredragsholder:  Pastor emeritus Eivind Nielsen
Emne: Humor i tilværelsen.

Dette foredrag handler om humor og livsglæde som fundament og gennemslagskraft i tilværelsen. Overvejelser om livet, og hvad der har betydning for, at livsglæden og det livsbekræftende får plads i hverdagen. Samtidig er det med mange eksempler et muntert opgør med stilstand, brokkeri, magelighed og pessimisme

Efter foredraget er der generalforsamling

 

Tid og  sted: Mandag den 7. marts 2022 kl. 14.00 – 16.15 i Farsø Sognegård
Foredragsholder: Pensioneret  lektor i dansk og filosofi Ole Wøide
Emne: Eksistensfilosofisk værktøjskasse

Eksistensfilosofiens far var Søren Kierkegaard. 80 år senere videreførte den tyske filosof Martin Heidegger hans tanker. I dag kan vi bruge deres forståelse af livet, angsten og døden til at forstå vores eksistens – også i coronatider, som skaber rum til eftertanke.

 INFO

Det første foredrag den 6. september afholdes  kl. 19.00 på Johs. V. Jensen og Thit Jensen Museet, Søndergade 48, 9600 Farsø.

Bemærk Der er tilmelding senest 1/9

De øvrige arrangementer afholdes i tidsrummet 14.00 – 16.15 i Farsø Sognegård, Søvej 3, 9600 Farsø. Til disse foredrag er der ikke tilmelding.

Entre til hvert arrangement: 90 kr. inkl. traktement

Bestyrelsen Folkevirke Vesthimmerland 2021/2022:

Formand: 
Tove Kristensen, 
Hans Egedes Vej 120, 9600 Aars 
Tlf. 98 62 66 10 / 20 87 64 12 
tove.karen120@gmail.com

Næstformand:
Else Thirup,
Gl. Ullitsvej, 9640 Farsø 
Tlf. 23 25 28 17
elsethirup@hotmail.com

Sekretær:
Lone Nørgaard, 
Svoldrupvej 122, Vognsild, 9600 Aars
Tlf. 98 65 82 57 
pelonor122@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer:
Margrethe Dam Hansen,
Gråbølle 15, 9600 Aars 
Tlf. 41 59 33 34

Ellen Kahr Thomsen, 
Gl. Blærevej 66, 9600 Aars
kahrthomsen@kahrthomsen.dk
Tlf. 23 62 53 96 / 98 66 62 05

Suppleanter:
Iris Brink Hansen,
Nakkevej 24, Risgårde, 9640 Farsø
ih@newmail.dk
Tlf. 22 87 13 09 / 98 63 60 42

Mona Jensen, kasserer, 
mona22402958@gmail.com 
Tlf. 22 40 29 58 

Revisorer:
Jette Høyer, Hvalpsund , 25 39 97 96 / 98 63 34 56
Revisorsuppleant: Ingrid Danielsen, Aars

Studiekreds:

I Vesthimmerland har Folkevirke desuden en studiekreds. 
Sted: Akademi ved Dronning Ingrid Hallen, Farsø.
Alle møder starter kl. 14.00, med mindre andet er oplyst.

Alle er velkomne!

Kontakt:
Iris Brink Hansen, Risgårde
Tlf. 22 87 13 09 / 98 63 60 42

www.facebook.com/folkevirkevesthimmerland.

 

 

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd